A+ A A-

SAOPĆENJE ZA JAVNOST SA ZAVRŠNOG SUSRETA REISU-L-ULEME S IMAMIMA MUFTILUKA TUZLANSKOG

susret-tuzla01     Sarajevo, 2.april 2008. (MINA)- Današnjim susretom sa imamima muftiluka tuzlanskog, reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić je završio obilazak svih imama koji imaju dekret reisu-l-uleme za imamski, hatibski i muallimski rad i djelovanje u okviru općeg plana i programa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na susretima imama sa reisu-l-ulemom koji su održani u Goraždu sa imamima goraždanskog i sarajevskog muftiluka, u Zenici sa imamima zeničkog muftiluka, u Bosanskoj Krupi sa imamima banjalučkog i bihačkog muftiluka, te u Jablanici sa imamima travničkog i mostarskog muftiluka, imami su imali uvodna izlaganja u kojima su govorili o svojim dužnostima, ali i očekivanjima koja se tiču njihovog imamskog statusa u Islamskoj zajednici i bosansko-hercegovačkom društvu. Imami još čekaju da im se riješi pitanje zdravstvenog i penzijskog osiguranja što je predviđeno kao mogućnost u « Zakonu o slobodi religije i položaju crkava i vjerskih zajednica ».

     Imajući na umu da imami rade koristan posao za društvo, te da na najneposredniji način dijele sudbinu običnih ljudi, sa završnog susreta sa reisu-l-ulemom u Tuzli, imami su se oglasili saopćenjem u kojem se kaže :

     1. Islamska zajednioa u Bosni i Hercegovini nastavit će intenzivno vršiti svoju misiju promoviranja dobra i odvraćanja od zla, promoviranja vrijednosti slobode, pravde, i pravičnosti, poštivanja univerzalnih ljudskih prava i sloboda i ljudskog dostojanstva.

     2. Misija imama u prenošenju znanja, u odgoju i ukupnoj edukaciji, posebno mladih naraštaja,kao i u nesumnjivom duhovnom vođstvu muslimana, ukazuje na njihovu veliku ulogu u radu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i na ulogu u društvu općenito.Imami su duboko svjesni zahtjeva i izazova vremena i, u skladu s tim, njihov rad će biti primjeren općem dobru džematlija i svih ljudi dobre volje.

     3. Imami traže da se, u skladu sa odredbama Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, riješi pitanje njihovog penzionog i zdravstvenog osiguranja, koje u ovom trenutku nije adekvatno regulirano.

     4. Dijeleći sudbinu svojih džematlija i svih građana Bosne i Hercegovine,zahtjeva se od lidera koji sudjeluju u političkom odlučivanju da pokažu odgovornost prema sadašnjem stanju u bosansko-hercegovačkom društvu i u pogledu dobrobiti građana Bosne i Hercegovine.