A+ A A-

Život i djelo hafiza Ćamila Silajdžića

Sarajevo, 9. juli 2012. (MINA) - Život i djelo hafiza Ćamila Silajdžića (Doprinos izučavanju kur`anskih nauka) naziv je magistarskog rada kojeg je danas uspješno na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranio hafiz Mensur Malkić, glavni imam Gazi Husrev begove džamije u Sarajevu.

ziv-djel-haf-sil-07-2012-1

On je ovaj rad odbranio pred komisijom: prof. dr. Enes Karić, predsjednik, prof. dr. Džemaludin Latić i prof. dr. Dževad Šošić, članovi komisije.

Hafiz Malkić je u ovom radu  naučno istraživački, u  okvirima islamskih znanosti, detaljno predstavio život i djelo hafiza Ćamila Silajdžića, „istaknute ličnosti Islamske zajednice u drugoj polovini 19. Vijeka“.

Odbrani magistarskog rada na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu prisustvovao je i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, brojni muderisi i, istaknute ličnosti, mnogobrojni bivši učenici hafiza Silajdžića kao i članovi njegove porodice među kojim, sin dr. Haris i kćeri, profesorice Mensura i Sadžida. 

ziv-djel-haf-sil-07-2012-2