A+ A A-

Broj učesnika u velikom kurbanu

Pitanje:

Da li pri žrtvovanju govečeta mogu učestvovati dvije, četiri i šest osoba ili treba biti neparan broj učesnika?

Odgovor:

U žrtvovanju jednog velikog kurbana (goveče) može učestvovati od 1-7 učesnika. Broj učesnika ne može biti veći od sedam, a minimalan broj nije limitiran. Bolje je da bude neparan broj učesnika, ali je kurban ispravan i ako bude paran broj. Nema nikakve zapreke za to. Napominjemo da svi učesnici moraju namjeravati žrtvovanje kurbana.