A+ A A-

Šta uraditi sa kamatnim sredstvima od sudske presude?

Pitanje:

Dobro mi je poznat propis u vezi kamate, znam da se kamata ne smije davati roditeljima. Međutim, trebao bih dobiti sudsku presudu sa većim iznosom kamate koju namjeravam, ako Bog da, podijeliti. Pitam Vas da li jedan dio mogu pokloniti ženinoj sestri kojoj su potrebni ljekovi, a u punca nije dovoljna penzija da pokrije sve troškove?

Također, da li dio novca mogu dati svojoj sestri za školovanje, s obzirom da nije u krugu osoba koje sam dužan izdržavati?

I na kraju, imam određena dugovanja, da li se ta dugovanja mogu zatvoriti s tim novcem, a ja bih svaki mjesec od plate izdvajao određeni iznos kao sadaku dok ne upotpunim iznos koji sam iskoristio od kamatnih sredstava? Na ovaj način bih dug vratio ranije, a sva kamatna sredstva bi, u konačnici, bila podijeljena.

Odgovor:

Uzimanje i davanje kamate je općenito zabranjeno u islamu. Uzimanje kamate je svakako mnogo veći grijeh od davanja. Ukoliko se uzmu, kamatna sredstva treba podijeliti u dobrotvorne svrhe. Ako se daju fizičkim osobama, onda to ne mogu biti osobe koje spadaju u krug onih koje je davalac dužan izdržavati (u slučaju potrebe za izdržavanjem).  

Ukoliko Vaša i ženina sestre spadaju u kategoriju osoba kojima je potrebna pomoć, nema smetnje da im udijelite jedan dio kamatnih sredstava.

Kad je posrijedi vraćanje Vašeg duga, ukoliko je prispio rok vraćanja, a nemate dovoljno imovine za izmirenje duga, savjetujemo Vam da obavijestite zajmodavca/povjerioca o Vašem stanju i nemogućnosti trenutnog vraćanja duga. U slučaju njegovog insistiranja na neodložnom vraćanju duga, smatramo da tada možete postupiti onako kako ste opisali u pitanju. Ukoliko ne bude insistirao na vraćanju duga, bolje Vam je da kamatna sredstva ne koristite na opisani način i tako izbjegnete njihovo korištenje za svoje lične potrebe. Ranije vraćanja duga nije dovoljno opravdan razlog za korištenje kamate u tu svrhu, bez obzira na namjeru kasnijeg doniranja iznosa korištene kamate. A Allah najbolje zna.