edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Fetva o obavezi pridržavanja henefijskog mezheba


Sarajevo, 29. džumade-l- uhra, 1414. h. g.

13. decembra 1993. godine.

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Imajući u vidu povijesnu činjenicu da su muslimani u Bosni još od dolas­ka islama u ove krajeve suniti hanefijskog mezheba (pravna škola), koji nika­da svoju pripadnost ovom mezhebu nisu dovodili u pitanje, znajući za nerijetke pojave odstupanja od hanefijskog mezheba u vršenju pojedinih vjerskih obreda, naročito u posljednje vrijeme, čemu je uzrok dola­zak naših muslimana u dodir s našom braćom - pripadnicima drugih mezheba - kako u zemlji tako i u iseljeništvu i muhadžerluku, slijedeći šerijatsko pravilo da su priznati mezhebi ravnopravni i da nije dozvoljeno samoinicijativno miješati njihove propise u području ibadata (obredoslovlja), i konačno, polazeći od odredaba Ustavne odluke IZ-e u R BiH, naibu-reis Islamske zajednice u R BiH dr. Mustafa cf. Cerić izdao je

F E T V U 

o obaveznosti pridržavanja propisa hanefijskog mezheba u načinu vršenja vjerskih obreda u džamijama, mesdžidima, tekijama i na svim vrstama is­lamskih skupova.

1. Muftije, imami, starješine tarikata i svi drugi vjerski službenici u muftijstvima, odborima, institucijama i ustanovama Islamske zajednice u zemlji, iseljeništvu i muhadžirluku dužni su da se dosljedno pridržavaju propisa han­efijskog mezheba u vršenju vjerskih obreda u džamijama, mesdžidima, tekija­ma i na svim vrstama islamskih skupova.

2. Muftije, imami, starješine tarikata i drugi vjerski službenici dužni su poučavati svijet da nije dozvoljeno u području ibadata samoinicijativno miješati propise priznatih mezheba, to jest u nekim slučajevima postupati po propisima jednog mezheba, a u drugim slučajevima po propisima drugog me­zheba.

3. Pri sastavljanju udžbenika iz područja ibadata voditi računa o tome da se ne povrijede načela hanefijskog mezheba.

Reisu-l-ulema

prof. dr. Mustafa Cerić