edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Formiranje više bošnjačkih džemata u jednom gradu (u dijaspori)

Pitanje:

Kada je u jednom gradu (u Njemačkoj) u kome postoji jedan bošnjački džemat islamski opravdano i dozvoljeno napraviti drugi i da li je to, i ako jeste koliki, grijeh?

Odgovor:

Status formiranja džemata u nekom mjestu zavisi, prije svega, od broja muslimana, namjere  onih koji ga formiraju i realne potrebe za novim džematom. Ukoliko postoji realna potreba i čista namjera, formiranje džemata je dobro djelo, jer se kroz džemat muslimani udružuju radi izvršavanja svojih vjerskih obaveza i saradnje u dobru. Allahov Poslanik, a.s., kada je došao u Medinu, među prvim projektima koje je poduzeo bila je izgradnja džamije i formiranje džemata u njoj.

Međutim, formiranje džemata može biti i loše djelo ako se njime želi razbiti jedinstvo muslimana i urušiti dobri međuljudski odnosi. Allahov Poslanik, a.s., je naredio rušenje nelegalno podignute džamije u Medini, preko koje su neki pojedinci željeli posijati razdor i smutnju među muslimanima. O tim događajima Uzvišeni Allah je rekao: „A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio - sigurno će se zaklinjati: "Mi smo samo najbolje željeli"- a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavaljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. (Et-Tevbe, 107-108.)

S obzirom na to da ne poznajemo situaciju u Vašem gradu mi ne znamo da li je opravdano formiranje novog džemata u njemu. U Islamskoj zajednici postoje propisane procedure formiranja novih džemata i trebate te procedure ispoštovati.

 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice