A+ A A-

Porodica između islamske vizije i izazova zapadnjačkog modernizma

Međunarodni dan porodica ima za cilj promoviranje svijesti o važnim pitanjima vezano za porodicu • Porodica je temelj i osnovna ćelija muslimanskog društva • Rezultat odbacivanja islama i njegovih propisa jeste uništenje porodice i društva, moralnih vrijednosti, širenje nemorala i bestidnosti u ime slobode na koju se takvi pozivaju • „Najbolji je među vama onaj koji je najbolji svojoj porodici, a ja sam, između vas, najbolji svojoj porodici.“ (hadis) • Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Bojte se Allaha i budite pravedni prema vašoj djeci!“
 

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 20. septembra 1993.god. donijela rezoluciju 47/237 u kojoj je proglasila da se svake godine 15. maj smatra međunarodnim danom porodica u svijetu. Međunarodni dan porodica ima za cilj promoviranje svijesti o važnim pitanjima vezano za porodicu kao i promoviranje preduzimanja adekvatnih rješenja i djelovanja na tom polju.

Značaj i mjesto porodice u islamu

Porodica kao kolijevka ljudske civilizacije je temelj i osnovna ćelija muslimanskog društva. Adem, a.s., i hazreti Hava, naš prvi otac i majka, su bili primjer bračne zajednice od kojih je poteklo cijelo čovječanstvo. Allah, dž.š., veli: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao! I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdije.” (En-Nisa‘, 1.) U ajetu Allah, dž.š., kaziva kako je od Adema i Have rasijao mnogo muškaraca i žena i proširio ih u različitim dijelovima svijeta, u različitim vrstama i osobinama, bojama i jezicima da bi se, nakon toga, Njemu vratili i oživjeli. Uzvišeni, dž.š., je stvorio čovjeka u najljepšem obliku, a od njega je stvorio ženu što upućuje na savršenstvo, veličanstvenost i svemoć Stvoritelja, Njegovu mudrost i znanje. U drugom ajetu, Allah, dž.š., kaže: „Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke...“ (En-Nahl, 72.) Da je Uzvišeni stvorio sve ljude odjednom, a On je moćan da to uradi, Zemlja bi im postala tijesna i ne bi se ostvarilo iskušenje kojim je Allah, dž.š., htio da iskuša ljudski rod, a koje je rezultat međusobnih odnosa roditelja i djece, supružnika i rodbine. Allah, dž.š., dalje kaže: „i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Er-Rum, 21.) Koliko je značajna uloga porodice u islamu najbolje prikazuje činjenica da su mnogi učenjaci u svojim djelima dali prednost propisima u braku i porodici čak i u odnosu na borbu na Allahovom putu. Islam nas uči da je brak najbolji i najčišći dopustivi odnos između muškarca i žene. Brakom se ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi za pojedinca i zajednicu: čuvanje od haram odnosa, odgajanje zdravog potomstva i kontinuitet loze, duševna ravnoteža i smirenost, jačanje i izgradnja odnosa koji počivaju na ljubavi i međusobnom uvažavanju. Također, brak se smatra sredstvom za rješavanje problema izopačenosti, razvrata, poroka i duševnih trauma. Rezultat odbacivanja islama i njegovih propisa jeste uništenje porodice i društva, moralnih vrijednosti, širenje nemorala i bestidnosti u ime slobode na koju se takvi pozivaju. Mi vidimo do čega je ta sloboda dovela na Zapadu. Polne bolesti su uzele maha i dostigle su zabrinjavajući broj. Neke od njih se završavaju smrću. Na desetine miliona je zaraženih osoba. Djeca koja odrastaju bez roditelja i porodične topline su stvarnost i svakodnevnica u kojima žive većinom neislamske sredine, a to je rezultat vanbračnih, haram odnosa. Njihov broj danas je umnogostručen i predstavlja veliki teret društvu. Anarhaizam je doprinio gušenju duhovnosti vrlina, a s druge strane doveo je do obožavanja materije, materijalnog i utapanja u tjelesna, neograničena uživanja i iznalaženja puteva i sredstava za udovoljavanje prohtjeva i strasti. Ovakva sloboda je ustvari anarhija koja je odvela prijašnje narode u zabludu i propast, pa su bili uništeni radi nedjela koja su radili, a to isto prijeti narodima i društvima danas, ako se ne osvijeste i prihvate islama, jer je samo u njemu spas za ljudski rod.
U isto vrijeme, mnogo je hadisa koji govore o porodici, njenom značaju i važnosti. Navest ćemo samo neke:
Muhammed, s.a.v.s., kaže: „Najbolji je među vama onaj koji je najbolji svojoj porodici, a ja sam, između vas, najbolji svojoj porodici.“ (bilježe Tirmizi i Ibn Madže u Sunenima)
 • „Onaj kome Allah podari dobru ženu, pomogao ga je u polovini njegove vjere, pa nek se boji Allaha u njenoj drugoj polovini.“ (bilježi Taberani u El-mu‘džem el-ewsatu)
 • „Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi.“ (bilježi Ibn Asakir)
 • „Najbolji među vama su oni koji najbolje postupaju prema ženama.“ (bilježi Hakim)

Adabi i obaveze roditelja prema djeci

Jedna od velikih blagodati, koje Allah, dž.š., daruje ljudima, je potomstvo, tj. djeca. Ako čovjek ne postupa shodno islamskim propisima i zanemaruje svoje obaveze prema djeci, time iskazuje svoju nezahvalnost Stvoritelju i ta blagodat se preokrene u nesreću. Djeca su iskušenje za njihove roditelje, zato je neophodno da svoju obavezu prema njima ne zanemare i postupe onako kako Allah, dž.š., traži i kako je On zadovoljan. Uzvišeni u Kur‘anu veli: „Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika.“ (Et-tegabun, 15.) Vjernik ne smije dopustiti da ga njegov imetak ili djeca preokupiraju i da zaboravi na Allaha, dž.š., i robovanje Njemu.
 1. Najvažnija stvar u odnosu prema djeci jeste njihov islamski odgoj i naobrazba, što je prioritetna obaveza roditelja. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je na to ukazao riječima: „Naređujte vašoj djeci klanjanje namaza kada budu imali sedam godina, a kada napune deset, vi ih i udarite (ako ne budu htjeli klanjati)!“ (Buharija)
 2. U procesu odgoja neophodno je biti samilostan i iskazati mnogo ljubavi i pažnje shodno hadisu: „Ne pripada meni onaj ko ne iskaže samilost prema našim mlađima, niti onaj ko ne ukazuje poštovanje prema starijim.“ (bilježe Ahmed i Hakim)
 3. Nužno je biti pravedan prema djeci i ne praviti razliku među njima jer Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kaže: „Bojte se Allaha i budite pravedni prema vašoj djeci!“ (Buharija)
 4. Preporučeno je da roditelji na sedmi dan rođenja njihovog djeteta zakolju kurban (akiku), ošišaju mu kosu i podjele sadaku shodno težini kose. Također mu trebaju nadjeti lijepo muslimansko ime.
 5. 5. Lijepo je novorođenčetu proučiti ezan i ikamet na desno, odnosno lijevo uho. Preporučeno je i njegova usta namazati sočnim dijelom hurme, jer je tako postupao Poslanik, a.s.
 6. Upućivati dovu Allahu, dž.š., za djecu da ih zaštiti, kao što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., učio za Hasana i Husejna, r.a.: „U‘izukuma bi kelimatillahi-t-tammeh, min kulli šejtanin ve hammeh, ve min kulli ‚ajnin lammeh.“ (Od Allaha tražim da vas dvojicu zaštiti Njegovim potpunim riječima od svakog šejtana, svake brige i svakog urokljivog oka.) (Buharija)
 7. Savjetovati ih i upućivati na ono u čemu je dobro za njih na oba svijeta, jer Poslanik, a.s., kaže: „Vjera je savjet...“ (Buharija i Muslim)
 8. Obezbjediti im uvjete da steknu neophodno znanje i osposobe se za samostalan život i rad. 9. Preporučiti im bračnog druga, ali ih ne prisiljavati na brak protiv njihove volje, jer je Poslanik, s.a.v.s., rekao da se traži saglasnost mlade prije njene udaje.

O porodici

 • „Islam je vjera porodice, pa otuda utvrđuje odgovornost vjernika u njegovoj porodici i njegovu obavezu u njegovom domu. Muslimanski dom je jezgro muslimanske porodice i ćelija iz koje se, zajedno sa drugim ćelijama, sastoji to živo tijelo zvano “islamsko društvo”. Dom je tvrđava ove vjere. Tvrđava mora biti kompaktna iznutra, čvrsta sama po sebi; svaki pojedinac u toj tvrđavi stoji na otvoru kroz koji se ne smije ući unutra. Dužnost vjernika je da u islam poziva prvo svoju porodicu i ukućane. Njegova je obaveza da osigura ovu tvrđavu iznutra. Neophodna je i majka muslimanka. Sam otac musliman nije dovoljan za osiguranje tvrđave. Neophodni su i otac i majka da vode brigu o sinovima i kćerkama. Stoga je Kur’an objavljen muškarcima i ženama. Vjernicima je dao obavezu samih sebe i svojih porodica kada Allah dž.š. kaže: „O vjernici, sebe i porodice svoje čuvajte od džehennemske vatre.“ (Et-tahrim, 6.) Sejjid Kutb u svom djelu U okrilju Kur’ana
 • Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić u svojim hutbama posvećuje mnogo pažnje po pitanju porodice. Jedne prilike povodom nastupajućeg ramazana je rekao: „Kao što svaka osoba ima dušu po kojoj je prepoznatljiva, tako svaka familija, svaka zajednica, svaki narod ima “svoju dušu” po kojoj ih drugi prepoznaju. Stoga ovogodišnji ramazan treba biti u znaku jačanja duhovnih vrijednosti kod naše porodice kao što su: šerijatski brak, pošten porodični život, zdrav i sretan porod i uspješan porodični odgoj i obrazovanje. Zapamtimo, bez urednog porodičnog života ne možemo se nadati dobru. I kao što nas je u prošlosti spasila jaka porodica, tako će biti i u budućnosti. Zato, dok budete postili ovogodišnji ramazan, učite dovu Allahu Uzvišenom neka nam pokaže put kako da nam porodica bude zdrava i plodonosna.“
 • „U savremenom zapadnom svijetu postoji očigledna tendencija koja uzima za pravo da porodica treba da se odrekne neke od njenih historijsko-hijerarhijskih uloga u korist tzv. novorazvijenih ‚pravila‘.“ Prof. dr. Faruk Hasan, specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda za porodice
 • „U SAD se procjenjuje da nevjenčane odrasle osobe čine 50% domaćinstava. U samo nekoliko godina, samci (neženje) će zauzeti približno 30% cjelokupnog stambenog prostora u državi. Jedna trećina sve djece rođene u SAD su plodovi samohranih roditelja. Preko 20% žena u četvrtoj deceniji svog života nemaju djecu. Rastući je broj nevjenčanih odraslih osoba u njihovim dvadesetim godinama koji žive sa svojim roditeljima. Prema Eurostatistici, statističkog Ureda evropskih zajednica, samo u 2004. god., rođeno je 4.8 miliona vanbračnih beba u državama EU. Najveći omjeri i brojke djece rođene izvan braka su zabilježene u Estoniji (58% u 2003.), nakon čega slijedi Švedska (55%), Danska i Latvija (45%), dok najniži procenti su zabilježeni na Kipru (3%), Grčkoj (5%) i Italiji (15%).“ Thomas F. Coleman, Izvršni direktor organizacije Unmarried America.

 

(www.preporod.com, Thursday, 24 May 2007)