A+ A A-

Analiziran Pravilnik o radu imama na seminarima Ilmijje

Proces normativnog uređenja Islamske zajednice u Bosni i Herecgovini otvoren je donošenjem Ustava IZ 1997. godine. Ovim činom u novom društvenom i političkom ambijentu postavljen je okvir za donošenje drugih normativnih akata kako bi se organizaciono i normativno osigurao ambijent za efikasan rad svih organa i institucija Islamske zajednice.

Zastupajući interese imama kao većine svoga članstva, Udruženje ilmijje pokazalo je svoj interes za tok ovog procesa. Ovdje je od posebne važnosti bio postupak izrade i usvajanja Pravilnika o radu imama.

U drugoj polovini 2007. godine Komisija za izradu nacrta ovog Pravilnika dala je nacrt na javnu raspravu. Nakon javne rasprave utvrđen je konačni oblik ovog dokumenta i ponuđen Saboru Islamske zajednice na usvajanje. Sabor IZ je 5. aprila 2008. godine usvojio Pravilnik o radu imama, čime je praktično počela njegova primjena. Na sjednici Skupštine Udruženja ilmijje IZ u BiH održanoj u aprilu 2008. godine neposredno nakon usvajanja Pravilnika, određen broj delegata izrazio je nezadovoljstvo načinom provođenja javne rasprave i zatražilo da se Udruženje aktivnije uključi u nadgledanje njegove primjene.

Glavni odbor Udruženja ilmijje je u decembru prošle godine zadužio Sekretarijat Udruženja da za jedan od seminara u 2009. godini za temu postavi Pravilnik o radu imama. Tako je GO u saradnji sa okružnim odborima i uredima muftija na terenu organizirao održavanje ovog seminara u prvoj polovini maja 2009. godine. Za predavače na seminaru angažirani su gosp. Mensur Karadža, rukovodilac Pravne službe Rijaseta IZ i član komisije za izradu Pravilnika. Drugi uvodničar je bio mr. Sulejman ef. Čeliković, glavni imam MIZ Kakanj i član iste komisije. Cilj seminara je bio da imamima omogućimo da 13 mjeseci nakon usvajanja Pravilnika, predlože eventualne izmjene i dopune ovog dokumenta. Radom seminara rukovodio je generalni sekretar Udruženja ilmijje. Seminar je bio namijenjen glavnim imamima i predsjednicima odbora Udruženja. Preporuka je bila da se prije seminara na područje svakog medžlisa organizira radni sastanak sa svim imamima kako bi se svima omogućilo da učestvuju u raspravi o Pravilniku.

Seminar je organizaciono protekao kako slijedi:

1. Tuzla,  5. maja 2009., učesnici tuzlanski okružni odbor 46 imama, muftija tuzlanski;
2. Sarajevo 6. maja 2009., učesnici sarajevski i goraždanski okružni odbor 28 imama, predsjednik Udruženja;
3. Bugojno 7. maja 2009., učesnici travnički i mostarski okružni odbor 28 imama;
4. Maglaj 8. maja 2009.,  učesnici zenički okružni odbor 12 imama, muftija zeničk;i
5. Sanski Most 11. maja 2009., učesnici bihaćki i banjalučki okružni odbor 31 imam

Imami su pokazali visok stepen zainteresiranosti za ovaj dokument. Evidentno je da su imami svjesni da je ovaj pravilnik temeljni dokument koji regulira odnose, prava i odgovornosti koji se tiču rada imama u džematu. Veliki broj imama je prije dolaska na seminar održao radne sastanke sa imamaima i došao na seminar sa utvrđenim primjedbama i prijedlozima za izmjenu i dopunu Pravilnika.

Nakon uvodnih napomena predavača na seminaru koji su trajali po petnaestak minuta otvarana je diskusija gdje su imami iznosili prijedloge i primjedbe na Pravilnik. Neke primjedbe su bile rezultat nedorečenosti odredaba Pravilnika. Nakon pojašnjenja prisutnih članova komisije za njegovu izradu nerazumijevanja su otklonjena. Ostao je, međutim, još veliki broj prijmjedaba i prijedloga koji su evidentirani. Glavni odbor Udruženja ilmijje će na svojoj prvoj narednoj sjednici razmatrati i formulirati ih u jedinstven prijedlog Udruženja ilmijje Rijasetu sa zahtjevom da se u Saboru Islamske zajednice pokrene procedura za izmjenu i dopunu Pravilnika.

Amir Zimić