A+ A A-

Prigovor na karikaturu

 

Broj: 1-28/09.

23. safer 1430. h. / 18. februar 2009.

 

BH NEZAVISNI DNEVNIK

"OSLOBOĐENJE"

Glavna i odgovorna urednica

Vildana Selimbegović

 

Predmet: Prigovor

Na osnovu Kodeksa za štampu Bosne i Hercegovine , član 1., stav 3 i član 4., stav 1, a u skladu sa članom 16. Kodeksa obraćamo Vam se u vezi sa objavljivanjem karikature autora Mirze Ibrahimpašića u broju 22.309 od 13. 02. 2009. godine na stranama 4 i 5.

Naime, u navedenoj  karikaturi je protivno "opšteprihvaćenim društvenim standardima pristojnosti i poštivanja etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine"  u natpisu "KUJAN..." iznesena gruba uvreda naziva i poruke Kur'ana časnog.

Imajući u vidu da su time duboko povrijeđeni svi oni koji Kur'an osjećaju kao izvornu riječ Božiju, a među kojima su i Vaši brojni čitaoci,  molimo Vas da uvažite i objavite naš prigovor kao i Vaše transparentno izvinjenje.

 

Predsjednik

Muharem Hasanbegović