A+ A A-

Udruženje ilmijje: Zaštite IZ-u od uvreda i neistina

Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Glavni odbor, pozvalo je nadležne institucije, da u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti, poduzmu odgovarajuće mjere i zaštite Islamsku zajednicu od kontinuiranih uvreda i neistina Federalne televizije.  U cijelosti prenosimo zahtjev Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Broj: 1 - 09 /09
Datum: 23. 01. 2009. godine
26. muharem 1430. h.


REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
(VIJEĆU AGENCIJE,GENERALNOM DIREKTORU)

JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNA TELEVIZIJA
(PROGRAMSKOM SAVJETU, UPRAVNOM ODBORU,
POSLOVODNOM ODBORU-DIREKTORU)

PREDMET: Zahtjev

Poštovani,

Posljednjih mjeseci pa i godina najšira bosanskohercegovačka javnost je svjedokom kontinuirane negativističke i uvredljive kampanje koju neki printani ali i elektronski mediji u Bosni i Hercegovini provode prema pojedinim zvaničnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, njenim organima i istaknutim pripadnicima. Neskriveno se, naime, ispoljava namjera da se ne samo informiše nego i presuđuje čak i u fundamentalnim stvarima vjere (načela, učenja, doktrine i sl.) te funkcioniranja Islamske zajednice kao zajednice vjernika. U tome sve vrijeme prednjači Javni servis-Federalna televizija kroz emisiju „60 minuta".

Toj i takvoj vrsti harange naročito je izložena institucija Reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini odnosno njen vrhovni poglavar prof. dr. Mustafa ef. Cerić lično.

Kršeći prije svega općekulturne standarde „pristojnosti i uljudnosti" te grubim nepoštivanjem „ljudskog dostojanstva i ličnosti" (kao, važećom legislativom, zaštićenih kategorija), ali i druge propise koji uređuju pitanje javnog kumuniciranja i izvještavanja, u programima Federalne televizije se Reisu-l-ulema redovno naziva kriminalcem, lažovom i drugim pogrdnim nazivima.

Takav pristup u tretiranju Islamske zajednice, njenih organa i istaknutih funkcionera i pojedinaca sasvim opravdano otvara pitanje nije li to i Javni servis-Federalna TV podlegla ničim izazvanoj „islamofobiji" čiju cijenu plaćaju muslimani širom svijeta.

Na osnovu čega, naime, Federalna TV kao javni servis ne samo izvještava (što naravno ne sporimo kao njihovo pravo i obavezu u interesu javnosti ) nego i u funkciji samoproglašenog neprikosnovenog arbitra???!!! ocjenjuje, uređuje i određuje potrebu, način itd. prakticiranja vjere uopće, funkcioniranja organa i institucija Islamske zajednice uključivo i instituciju Reisu-l-uleme te, naročito, cjelishodnost njihovih odluka u vezi sa osiguranjem organizacionih, finansijskih, prostornih i drugih prepostavki za njen nesmetan rad ??!!

Polazeći od mjesta, uloge ali i obaveze javnih servisa (naravno i drugih sredstava informiranja) da informišući javnost pridonose poštivanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapređenju kulture javnog dijaloga u BiH, ovim ukazujemo na drastično odstupanje od načela profesionalizma i kršenje propisa, kao npr.:
-Člana 27. stav 1.d), f) i g) i član 28. stav 1.a) te stav 2. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH;
-Člana 38. stav 1,4. i 7., zatim člana 39. stav 1. tačka a),c) i d), stav 3., te člana 40.stav 1.a) i stav 2. Zakona o javnom servisu radio-televizije Federacije BiH;
-Člana 1.,3.,4.,5.,6.i 9. Kodeksa o emitovanju radiotelevizijskog programa Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Treba li, pored svega, podsjećati na Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju vjerskih zajednica u BiH koji u članu 5. stav 2 . tačka a) izričito zabranjuje „napade i uvrede vjerskih službenika". Kako, naime, drukčije shvatiti nego kršenjem ovoga zakona navodno objektivno i nepristrasno informiranje javnosti na način kako to, iz njemu znanih raloga i ciljeva, čini urednik i voditelj emisije FTV „60 minuta" kada „informiše" o stanju, odnosima i aktivnostima Islamske zajednice.

Cilj ovoga zahtjeva je da pokrene vašu zakonitu reakciju u pravcu osiguranja dosljedne primjene navedenih i drugih propisa kako se funkciniranje javnih servisa (ali i drugih medija) na načelima uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije ne bi zloupotrebljavalo od strane onih koji ili ne znaju ili neće da znaju da je njihova profesionalna obaveza poštovati zagarantovana prava i dostojanstvo drugih. Naravno da ćemo, zavisno od toga na koji način se odlučite nepristrasno umiješati u „svoj posao", nadleznim institucijama predloziti da pokrenu i druge zakonite postupke zaštite prava i interesa Islamske zajednice.

Pozivamo vas da u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti utvrđenih Ustavom i zakonima objektivno analizirate ostvarivanje programskih principa u informisanju javnosti od strane Javnog servisa Federalne TV u odnosu na Islamsku zajednicu, njene organe i institucije te poduzmete odgovarjuće mjere kako bi uvrede i neistine, koje se kontinuirano plasiraju javnosti (navodno u interesu upravo te javnosti), prestale.

Predsjednik

Muharem Hasanbegović

Dostavljeno:
- Parlament Federacije BiH
- Ured visokog predstavnika za BiH

- Institucija ombudsmena BiH
- Helsinški komitet BiH-Sarajevo