A+ A A-

Šerijatski stav o nošenju turbana kao hidžaba

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Molim vas htjela bih definitivno razjasniti dvoumicu oko nošenja turbana kao hidžaba, npr. ukoliko su vrat i uši pokrivene potkapom koje mi žene nosimo ispod mahrama, da li sam propisno pokrivena ako preko te potkape svežem mahramu u obliku turbana? Slušala sam predavanja da to nije po propisu. Allah Vas nagradio za vaš odgovor.

Odgovor:

Ajet kojim se vjernicama, između ostalog, naređuje nošenje hidžaba glasi: „A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ (Sura En-Nur, 31.)

Iz ajeta se razumije intencija hidžaba, a to je da on pokriva ljepote i ukrase žene, osim onoga što je ionako spoljašnje a to su: lice, šake i stopala.  Granice lica su: od uha do uha uširinu, i od kose, tj. mjesta odakle niče kosa, pa do grla uzduž. To može biti otkriveno, a ostali dio glave žena treba pokriti uključujući i vrat.

Sve ono čime se postiže intencija hidžaba, bez obzira na formu, naziv ili boju tkanine smatra se hidžabom. Isto tako, sve ono što odstupa od intencije hidžaba, kao da na bilo koji način bude otkriveno ono što treba biti pokriveno, ili da se naglašava ljepota žene, ne može se tretirati hidžabom u punom značenju te riječi. 

Prema tome, nije bitan naziv predmeta kojim se žena pokriva, nego je bitno, da li se njim postiže suština propisa. Načelno, vezivanje mahrame u formi turbana, ukoliko nije ekstravagantno, može se tretirati kao hidžab ukoliko ispunjava ranije spomenute uslove.  

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice