Logo

Da li žena može halaliti mehr

Pitanje:

Tražila sam kako da zatražim što manji mehr ili da ga pokušam zaobići jer su moji roditelji dobrog imovinskog stanja, a i ja imam imovine već na sebi i osjećala bih se kao da uzimam nešto što meni ne pripada, nije moj hakk. Tražeći odgovor, jedna mualima mi je rekla da pri sklapanju braka mogu reći da svoj mehr halalim, da uzimam svog muža i samo od Allaha tražim bereket i hajr sa njim. Htjela sam da provjerim da li je takvo nešto moguće.

Odgovor:

Mehr je ženino pravo koje joj je Šerijat dodijelio, zato ne trebate osjećati nelagodu zbog toga, niti misliti kako nemate pravo na mehr zbog Vašeg dobrog imovinskog stanja. Lijepo je što ne želite tražiti visok mehr, ali ne trebate to svoje pravo ni minimizirati ili odbacivati. Žena, tokom braka, ima pravo cjeli iznos svoga mehra ili dio njega pokloniti mužu tj. osloboditi ga te obaveze. Uzvišeni Allah je rekao: „I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. (En-Nisa, 4)

Prema tome, odlučite se za određeni mehr, makar to bio i simboličan iznos, i to spomenite tokom sklapanja braka. Napominjemo da je mehr sastavni dio bračnog ugovora, ali nije uvjet za njegovu valjanost. Brak je valjan i ako mehr ne bude spomenut prilikom vjenčanja, jer se naknadno može odrediti tzv. mehrul-misl - odgovarajući vjenčani dar. (Iznos mehra koje su navele žene slične po društvenom položaju) Također, nije neophodno da se, u vjenčanom listu naznačeni mehr, obznani tokom samoga vjenčanja ukoliko će to prouzročiti nelagodu ugovornim stranama. Dovoljno je da je zapisan i da svjedoci potpišu ono što je zapisano.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.