Logo

Ušteđevina i kreditni dug pri obračunu Zekata

Pitanje:
Selam alejkum!

Želim Vam postaviti pitanje koje se tiče Zekata:

Ja imam kredit u jednoj od nasih banaka koji otplacujem mejsecnim ratama. Istovremeno, imam odredjeni novcani iznos koji sam ustedio tokom proteklog perioda I ciji iznos prelazi visinom visinu kredita koji sam duzan banci. Mene interesuje da li sam duzan dati Zekat na sav gotov novac koji sam ustedio bez da odbijam iznos kredita koji sam duzan ili Zekat trebam dati na iznos gotovog ustedjenog novca koji preostane kad od njega odbijem iznos kredita koji dugujem?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Novac koji ste uplaćivali na ime mjesečnih rata kredita tokom protekle zekatske godine, svakako nije ušao u obračunsku sumu zekjata i tako će biti i sa ostalim ratama. Prema tome, cijeli iznos kredita  na taj način će biti oslobođen obaveze davanja zekata. Shodno tome, na sav ušteđeni novac, koji se nađe kod vas na dan obračuna zekata, trebate dati zekat, budući da on nije obuhvaćen ratama kredita. Rate su vraćane drugim sredstvima koja nisu ušla u obračun zekjata.

Da je Vaš dug bio neodložan, mogli biste cijelu ušteđenu sumu usmjeriti na vraćanje duga i tada ne biste bili obavezni dati zekat na iznos obuhvaćen dugom.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.