A+ A A-

Zekat na štednju

Pitanje

Budući da se zekat ne daje na stan interesuje me da li ljudi koji imaju novac ušteđen s namjerom da za njega kupe stan trebaju na taj novac obračunavati puni iznos zekata. Naime, dilema je u sljedećem, ako čovjek živi kao podstanar i dio novca ostavlja sa strane u namjeri da riješi pitanje stana da li to onda možemo protumačiti kao gomilanje imetka. Jer svjesni smo činjenice da danas mladi ljudi moraju da se odreknu puno toga da bi riješili stambeno pitanje, a sa druge strane, da se taj novac utrošio za kupovinu stana onda za njega ne bismo plaćali zekat. Uz sve gore navedeno ipak sam svjesna činjenice da je to novac i da bi se za njega vjerovatno trebao dati zekat. Bila bih Vam zahvalna ako biste mi pomogli da riješim ovu dilemu.

Odgovor

Novac koji se štedi za neku svrhu podliježe obavezi zekjata sve dok se ne utroši u tu svrhu. U protivnom, niko ne bi bio dužan dati zekjat, jer svako štedi za nešto i namjerava novac potrošiti u nešto. Jedino se dugovi prema nekom licu izuzimaju iz imovine na koju se daje zekjat. Npr., ako neko ima 10.000,00 KM, a dužan je 5.000,00, dat će zekjat na 5.000,00, a ne na 10.000,00 ukoliko je vraćanje duga trenutna, a ne odložna obaveza.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice