Logo

Početak plaćanja zekata

Pitanje

Da li hidžretska godina plaćanja zekjata počinje kada se upotpuni nisab zekjata, što je 2810 KM? I kada dobiješ stanje 2810 KM trebaš li čekati godinu dana pa onda, ako još imaš toliko, ili više trebaš platiti 2,5 % od toga u ime zekjata? A sve drugo što daješ će se računati kao sadaka?

 

Odgovor

Zekjatska godina se počinje računati od momenta kada se ispuni uvjet nisaba (2810 KM). Nakon godinu dana, ukoliko nisab i dalje postoji, daje se 2,5% ukupnog postojećeg iznosa. Sva druga dobrovoljna davanja tokom godine, koja se ne čine s namjerom izvršenja zekjata, tretiraju se kao obična sadaka.  

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.