Logo

Obračun zekata i otplaćivanje kredita

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Posjedujem iznos nisaba u novcu, zlatu i srebru ali isto tako imam i 2 kredita koja otplaćujem i kada iznos koji sam dužan po tim kreditima umanjim onda je to ispod iznosa nisaba. Da li sam dužan dati zekjat za iznos koji posjedujem bez kredita?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Budući da se kredit otplaćuje sukcesivno, ispravno je kredit ne odbijati od nisaba, jer se svake godine vrati dio kredita i taj vraćeni dio se ne uračunava sa nisabom, tako da se tokom višegodišnjeg vraćanja kredita zapravo on i ne uračunava u zekjat. Jer, posjedovanje nisaba unatoč vraćanju godišnje rate kredita jeste pokazatelj da je obaveznik uštedio imovine koliko iznosi nisab te je zato na taj ušteđeni dio dužan obračunati zekjat. A Allah najbolje zna.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.