A+ A A-

Vitre i sadekatul-fitr

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Moja pitanja glase:

Da li postoji razlika između vitara i sadekatul-fitra ili su to sinonimi?

Imam je čitao hutbu reisu-l-uleme u kojoj je rečeno,koliko se mogu sjetit, da je donesena fetva u kojoj se govori da se zekat isključivo mora uplaćivati u fond IZ-e Bejtul-mal... Ne sjećam se da se spominjao Sadekatul-fitr... Pa me zanima da li se fetva odnosi i na Sadekatul-fitr?

Ili se on to može dati i nekom ko je u lošoj imovinskoj situaciji?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Izraz "vitre" koji se koristi u našem narodu skraćenica je za termin "sadekatul-fitr". Prema tome, riječ je o sinonimnim izrazima. Fetva koju je donio reisu-l-ulema odnosi se i na zekat i na sadekatul-fitr (vitre). Zapravo spomenuta fetva ne uvodi nikakvu novu praksu na naše područje. Ova praksa već postoji gotovo pola stoljeća, još od 70. -tih godina prošlog stoljeća, od kada je Husein ef. Đozo zajedno sa ondašnjim rukovodstvom IZ afirmirao izvornu islamsku praksu prikupljanja zekata u zajednički fond Bejtul-mal, iz kojega se finansiraju kategorije osoba predviđene kur'anskim ajetom o raspodjeli sredstava zekata, a prema prioritetima koje određuje aktualna islamska vlast. Prema propisu u našem mezhebu, korisnici "vitara" su iste kategorije kao i korisnici zekata, pa se i na "vitre", analogno zekatu, primjenjuje isti propis o načinu ukupljanja i raspodjeli. Institucionalno rješavanje ovog pitanja je u skladu s duhom i slovom Kur'ana, jer je Uzvišeni Allah naredio Poslaniku a.s. da organizira prikupljanje zekata: "Uzmi iz njihove imovine zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš!", što je on i učinio. Također, ovakva praksa je u skladu s načelom "općeg interesa" Zajednice, koji je pomoćni izvor islamskog prava, a kojega definiraju njeni nadležni organi na čelu sa vrhovnim poglavarem. Oni koji osporavaju institucionalizaciju prikupljanja i distribucije sredstava zekata i sadekatul-fitra (vitara), na strani su zagovornika anarhije, neuređenosti, razjedinjenosti i slabljenja uloge Islamske zajednice.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice