A+ A A-

Uputstvo o postupanju s kurbanom i kurbanskom kožicom

  • Published in
  • Kategorija: BiH

Muslimani na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će u danima Kurban bajrama izvršiti propis kurbana. 

Obred žrtve kurbana je definiran u propisima Islama, a kojeg su muslimani dužni primjenjivati prilikom klanja stoke (brava ili goveda). Cilj žrtvovanja kurbana jeste postizanje Božijeg zadovoljstva i blizine. Organi Islamske zajednice, Vijeće muftija i Rijaset, su donijeli određene fetve, odluke i druge norme u cilju poboljšanja kvalitete izvršavanja obreda kurbana (Zaključak Vijeća za fetve, 29.06.2005., Fetva Vijeća muftija o obaveznom dijagnostičkom ispitivanju kurbana, 4.07.2018. i drugo).

S tim u vezi, u okviru donesenih propisa i aktuelne situacije sa pandemijom koronavirusa Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Uprave za vjerske poslove donosi:

Uputstvo za postupanje s kurbanom i kurbanskom kožicom

  • Muslimani koji su pripremili životinju za izvršenje propisa kurbana, dužni su primjeniti propise Islama koji se odnose na žrtvu kurbana u pogledu zdravlja, starosne dobi i drugih osobina odabrane životinje.
  • Sam čin žrtvovanja kurbana provesti prema propisima Islama.
  • Obradu mesa i svih dijelova kurbana obaviti tako da se ne umanji vrijednost ispravnog izvršenja propisa.
  • Podjelu kurbanskog mesa vršiti uz primjenu svih epidemioloških mjera zaštite od širenja zaraze koronavirusom. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, kurbansko meso se može zadržati za vlastite potrebe. 
  • Nejestive dijelove kurbana (unutrica i sl.) zbrinuti na ekološki prihvatljiv način u skladu sa propisima Islama i važećim propisima Državnih organa.
  • Rijaset Islamske zajednice preporučuje muslimanima da kožicu kurbana - bravčeta zbrinu na ekološki prihvatljiv način ili obrade i zadrže za svoje potrebe (postekija za klanjanje namaza i sl.). Oni koji to nisu u stanju učiniti, predat će je na sabirno mjesto. S goveđim kožicima treba postupati kao i do sada.

 Zahvaljujemo na razumijevanju uz dovu Uzvišenom Allahu da primi naše kurbane i ostala dobra djela.

DIREKTOR

Ismail-ef. Smajlović