A+ A A-

Više od 2,1 milion korisnika posjetilo web-portal Islamske zajednice u 2019. godini

07 01 2020 01 vijest posjete 2019

Tokom 2019. godine web-portal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovine posjetilo je više od 2,1 milion korisnika, što u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima Google Analytics-a predstavlja povećanje od 34%. Uzimajući u obzir profil web-portala, ovo je vrlo značajan podatak i pokazatelj da Islamska zajednica i na ovaj način pruža informacije te komunicira s vjernicima, ali i širom društvenom zajednicom.

Jedan od ciljeva i zadataka u misiji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini svakako je razvijanje servisnog sektora, da Zajednica bude u službi svojih članova, kako u domovini tako i u dijaspori te im pomogne u rješavanju njihovih dilema. Stoga je u protekloj godini napravljen i značajan iskorak u tom pravcu izradom aplikacije za Android OS, čime je olakšan pristup sadržajima web-portala, a kroz ostale sadržaje same aplikacije i dodatno obogaćen servisni segment stavljen na raspolaganje vjernicima.

Najposjećeniji sadržaj

Vrijedi istaknuti da sekcija „Pitanja i odgovori“ i u 2019. godini predstavlja najposjećeniji sadržaj web-portala Islamske zajednice. Pitanja su stizala s različitih kontinenata, postavljana od muslimana, ali i pripadnika drugih vjeroispovijesti.

Pitanja i odgovori su kategorizirani, svima dostupni na web portalu i svi koji imaju potrebu mogu se informirati i, uz konsultiranje datih fetvi, zvaničnih stručnih i kompetentnih mišljenja, svoje nedoumice rješavati na adekvatan, islamski i za naše životno područje prihvatljiv način. Također je znatan broj pitanja i odgovora koji nisu objavljeni, jer su bili lične prirode ili su na izričit zahtjev, odgovori e-mailom vraćeni na adresu pošiljaoca, tako da je broj pitanja i odgovora upućenih i realiziranih preko web portala mnogo veći. Treba dodati da je dosada objavljeno 4.200 ili fetvi koje su dostupne svim našim posjetiocima, a to je svakako broj vrijedan posebne pažnje.

Na ovaj način Islamska zajednica praktično potvrđuje da je spremna i voljna pratiti savremene trendove, prilagođavati se potrebama i zahtjevima muslimana i svih dobronamjernih ljudi, te na prikladan način komunicirati s njima.