A+ A A-

Ured za društvenu brigu: Donacije za povratnike u Istočnu Bosnu

  • 0101

Na inicijativu Rukovodioca Ureda za društvenu brigu, Ibrahim ef. Malanovića obezbijeđena su sredstva za kupovinu krave i sufinansiranje motokultivatora sa priključcima za dvije povratničke porodice na području Istočne Bosne.

Dana 10. jula 2019. godine, ispred Ureda za društvenu brigu mr. Emina Bešlija i Amela Brdar, stručne saradnice, posjetile su MIZ Čajniče - povratničko naselje Avliju – Međuriječje  i dodijelile doniranu kravu povratnici Rahimi Hurić.  Prilikom posjete  MIZ Kaljina - naselju Ketenovići- Sokolac , uručile su novčana sredstva za sufinansiranje motokultivatora povratničkoj porodici Huseinović.

Takođe, u nedavnoj službenoj posjeti Rukovodioca Ureda za društvenu brigu Muftijstvu goraždanskom, dodijeljena je krava za povratnika u Ustikolinu.

„Ured za društvenu brigu će nastojati da se, ako Bog da, u narednom periodu fokusira na prikupljanje donacija za kupovinu stoke koja bi se dodjeljivala isključivo povratnicima, porodicama bez izvora prihoda i pojedincima na području cijele Bosne i Hercegovine“, istakao je Ibrahim Malanović, rukovodilac Ureda.

Ovom prilikom zahvaljujemo se donatorima: g-đa  Azize El-Džuvejbir i dr. Saad El-Džuvejbir, Aliji Budnji, na izdvojenim sredstvima za kupovinu krava.