A+ A A-

Kamp za mlade u organizaciji Uprave za vanjske poslove i dijasporu „Mladi i izazovi savremenog svijeta“

  • IMG_0111IMG_0111

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ-e je u okviru projekta „Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija“ realizovala trodnevni kamp pod nazivom "Mladi i izazovi savremenog svijeta". Kamp je realizovan u Sarajevu od 12-14. jula tekuće godine, a prisustvovalo mu je četrdeset mladih koji sarađuju sa koordinatorima za nevladin sektor iz šest muftijstava.

Cilj kampa je bio da se mladi iz BiH sa područja svih muftiluka upoznaju sa trenutnom situacijom u društvu kada je u pitanju djelovanje i rad nevladinog sektora u BiH kao i raznim vrstama ideologija koje se najčešće plasiraju kroz neke nevladine organizacije, sekte i pokrete. Također, kroz radionice se radilo na upoznavanju sa svim prednostima djelovanja kroz NVO sektor u određenim segmentima društvenog aktivizma.

„Obzirom na rastući trend uključivanja mladih u rad raznih nevladinih organizacija važno je u tom smislu usmjeriti ih kako na prednosti tako i nedostatke i opasnosti koje se mogu kriti iza aktivnosti pojedinih nevladinih organizacija koje nekada predstavljaju određene ideologije i sekte strane bosansko-hercegovačkom tradicionalnom poimanju i prakticiranju islama“- istakla je Medina Mehmedović-Mulalić iz Uprave za vanjske poslove i dijsporu . 

U tom smislu na kampu se govorilo o trendovima i kretanjima unutar, kako globalnog, tako i lokalnog civilnog društva te procesa koji se odvijaju  u tranzicijskim zemljama kada je u pitanju fenomen radikalizacije mladih.

Ovakvim programima želi se prevenirati bilo koji oblik radikalizacije mladih ma sa koje strane on dolazio, ali istovremeno i ponuditi mladima alternativne metode i ispravan način djelovanja i društvenog aktivizma.

Tokom trodnevnog boravka u Sarajevu mladi su posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku, Trebevićku žičaru, i druge znamenitosti u gradu. U radnom dijelu seminara obrađene su sljedeće teme: Institucionalno življenje islama i pluralizam islamske misli; Zašto se mladi okreću sektama i fenomen nove religioznosti; Nova religioznost u BiH kontekstu; Proces radikalizacije u nasilni ekstremizam, pull i push faktori; Razumijevanje Pull i Push faktora u radikalizaciji; Uloga vjerskog NGO sektora u bh društvu, Osvrt na djelovanje i aktivnosti nekih vjerskih organizacija; Medijska kultura - konstrukcija zbilje.

Navedene teme obradili su sljedeći predavači: prof. dr. Sead Turčalo, Muhamed Jusić, Medina Mehmedović-Mulalić  i Ismet Bećar.