Logo

Reisu-l-ulema na hafiskoj dovi glavnom imamu MIZ Kozarac Amiru ef. Mahiću

24 06 2019 01 hafiska dova kozarac

Dana 22.06.2019. godine u prepunoj Šehidskoj džamiji u Kamičanima  u Kozarcu proučena je hafiska dova glavnom kozaračkom imamu hafizu mr. Amiru ef. Mahiću.

Ovoj velikoj svečanosti prisustvovali su najviši predstavnici vjerskog, društvenog i političkog života, među kojima i  poglavar islamske zajednice u BiH reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović, novoimenovani muftija bihaćki Hafiz Mehmed ef. Kudić, dosadašnji muftija bihaćki prof. Hasan ef. Makić, muftija tuzlanski mr. Vahid ef. Fazlović, dekan IPF-a u Bihaću, direktor cazinske medrese sa muderrisima, direktor tuzlanske medrese, hafizi, glavni imami i imami, te prijatelji i rodbina našeg cijenjenog hafiza Amira ef.

Nakon selama, i izraza dobrodošlice svim prisutnim na ovom svečanom programu od strane voditelja programa: Tarika Arifagića, i Amine Mahić, čast da se prvi obrati imao je novoimenovani muftija bihaćki hafiz Mehmed ef. Kudić, koji je čestitajući Amir ef. na stečenoj tituli hafiza Kur’ana, istakao da mu je posebno drago da ova hafiska dova dolazi dan nakon svečanosti dodjele Murasele koja mu je uručena u Bihaću, te da je ponosan što je muftija u muftijstvu u čijem sastavu ima glavnog imama hafiza Amira Mahića.

Mufija tuzlanski mr. Vahid ef. Fazlović je u svome obraćanju istakao da je prvi hafiz Džibrili Emin koji je prenosio Kur’an na poslanika Muhammeda a.s. koji je i drugi hafiz u povijesti čovječanstva, a nakon njih dolaze generacije ashaba koji su isto tako bili hafizi, te da su hafizi čuvari Allahove riječi, i da smo i mi svi hafizi (čuvari) svojih namaza, i dobrih dijela. Na kraju je čestitao Amir ef., njegovoj porodici,  medžlisu, i muftijstvu na ovom velikom mubareku.

Nakon toga su hafizi poredani u halku proučili odlomke iz Kur’ana , naš hafiz Amir ef. je proučio kratka sureta, a hafisku dovu je proučio njegov muhaffiz hafiz Edin ef. Bukva.

Na kraju programa se obratio reisu-l-ulema IZ u BiH koji je u svome obraćanju pozvao sve muslimane da se čvrsto drže Allahovog užeta, da se čvrsto drže zajednice i da se nikako ne razjedinjuju, jer je to garant uspjeha naše zajednice i države. A potom je čestitao Amir ef. na tituli hafiza Kur’ana, i uručio mu hafisku diplomu.

Po dopuštenju reisu-l-uleme obratio se i glavni imam hafiz Amir ef. Mahić, koji je nakon zahvale reisu-l-ulemi i visokim zvanicama na dolasku, istakao da je prvo zahvalan Uzvišenom Allahu što ga je počastio da postane hafiz,  te da ova hafiska dova nije samo njemu, nego i svim njegovim Kozarčanima, potom se zahvalio svojoj porodici koja mu je uvijek bila potpora u toku učenja hifza.

Posebne izraze zahvalnosti je iskazao svome muhaffizu hafizu Edinu ef. Bukvi, na trudu kojeg je uložio da bi ga podučio hifzu, te da najveće zasluge što je on danas promovisan u hafiza Kur’ana pripadaju upravo njegovom muhaffizu.

Hafiz Amir-ef. je sin rah. h. Asima i h. Šefike-hanume. Rođen je 03. juna 1982. godine u Prijedoru. Osnovno obrazovanje je započeo u Kozarcu, a okončao u Francuskoj. Nakon toga pohađao je medresu Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu, koju je završio odličnim uspjehom. Svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je diplomirao i stekao zvanje profesora islamske teologije. Na matičnom fakultetu, 2016. godine, uspješno je okončao magistarski studij odbranom teze pod naslovom: “Doktorski rad Mehmeda Begovića: De l'évolution du droit musulman en Yougoslavie” i stekao zvanje magistra islamskih nauka iz oblasti šerijatskog prava. Na istom fakultetu je nastavio i doktorski studij kojeg, nakon okončanih ispita i ostalih pripremnih radnji za doktorski rad, privodi kraju pišući rad na temu: “Primjena šerijatskog porodičnog prava u zemljama Magreba”.

Hafiz Amir-ef. je od 2002. godine imam svog rodnog džemata Kamičani, a od 2007. godine obavlja i dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. U dva mandata je bio član Sabora Islamske zajednice u BiH. Bivao je članom niza odbora i različitih tijela u strukturama Islamske zajednice i izvan nje. Inicijator je i aktivni učesnik većeg broja uspješno realiziranih i pokrenutih projekata. U braku je sa Fatima-hanumom i ima petero djece: Aminu, Zekerijju, Lejlu, Sumejju i Sumejru.

Hafiz  Amir-ef. je polagao hifz pred Komisijom u čijem sastavu su bili: kurra hafiz prof. dr. Dževad-ef. Šošić (predsjednik), hafiz dr. Muhamed-ef. Čajlaković (član), hafiz dr. Dževad-ef. Hrvačić (član) i hafiz mr. sci. Abdul-Aziz-ef. Drkić (član). Petnaestodnevno polaganje pred komisijom je otpočeo 10. aprila, a uspješno okončao 24. aprila. Muhaffiz mu je bio hafiz Edin-ef. Bukva, imam Čaršijske Šerefuddin Bijele džamije u Visokom, kojem je Amir-ef. šesti hafiz koji je uspješno polozio hifz pred komisijom.

Upućujemo čestitke našem glavnom imamu hafizu Amiru ef., moleći Allaha da mu Kur’an uvijek bude vodilja u životu, i da ga Uzvišeni pomogne u njegovom životu i radu. Amin!

(www.medzliskozarac.ba)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.