Logo

Radionica o unapređenju kvalitete seminarskih radova održana na Fakultetu islamskih nauka

  • 0101

U petak, 15. februara 2019. na Fakultetu islamskih nauka održana je Radionica „Unapređenje kvalitete seminarskih radova studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu“.

Ciljevi organiziranja radionice bili su:

a) da se ustanove zajednički kriteriji za pisanje i prezentiranje seminarskih radova studenata I, II i III ciklusa studija,

b) da se identificiraju modeli rada koji mentorima seminarskih radova mogu pomoći da unaprijede i održe kvalitet radova;

c) da se harmoniziraju pristupi mentora prilikom ocjenjivanja seminarskih radova.

Voditelji radionice bili su:

- doc. dr. Nedim Begović, nastavnik predmeta Metodi istraživanja na II ciklusu studija; koji je govorio o temi „Segmenti unapređenja kvalitete seminara i seminarskih radova“ i

- doc. dr. Asim Zubčević, nastavnik predmeta Uvod u metodologiju istraživanja na I ciklusu studija, koji je govorio o postojećoj normativi seminarskog rada na Fakultetu kao i sadržaju i načinu rada sa studentima na predmetu Uvod u metodologiju istraživanja.

Učesnicima radionice obratila se i Alma Memić, student Mastera islamskih studija, koja je iznijela studensku percepciju poboljšanja kvalitete seminarskih radova.

U radionici je učestvovalo 6 nastavnika i 7 saradnika na Fakultetu islamskih nauka koji su, uz izlaganje predavača, imali mogućnost aktivno sudjelovati u diskusiji.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.