A+ A A-

SRPSKI NACIONALIZAM 1980. -2000.

    ”Zašto gotovo svi srbijanski političari i mediji traže da Kosovo ostane u granicama Srbije ? I to bez obzira na to što se trenutno na Kosovu nalazi oko 9O odsto albanskog stanovništva i pri tom većina Srba nikada ili nakon dužeg niza godina nije više tamo. To je zbog istorijske mitologije, kažu zapadni promatrači. U to spada i tipičan srpski pijetet prema žrtvama nakon poraza od osmanlijske imperije 1389., koji za Srbe zapravo znači moralnu pobjedu. Medjutim preobražaj izgubljene bitke u pobjedu, nije srpska specijalnost. Nemiri na Kosovu do kojih je došlo početkom 198O. ustvari predstavljaju katalizator. Kosovo je teritorij na kojem se rasplamsao srpski nacionalizam. Zahtijevi kosovski Albanaca za odcijepljenjem nakon secesije bivše Jugoslavije, izazivaju ekstremne reakcije. Govori se o genocidu nad Srbima, a Kosovo se naziva ”dušom Srbije”. Borba za Kosovom je glavni motiv srpskog nacionalizma, doduše u direktnoj konfrontaciji sa albanskim nacionalizmom. Kako piše istoričar Florian Bieber, do porasta nacionalizma dolazi 198O-te nakon Titove smrti te liberalizacije državnih prostora. Bieber pokušava da izargumentira metodski nedostatak u kojem on pokazuje da se srpski nacionalizam manifestirao prije nacionalizama u susjedstvu. Republika Srpska je nastala četiri mjeseca prije secesije Bosne i Hercegovine. Autor prilaže odličan te brojnim izvorima bogat i detaljan snimak stanja srpskog nacionalizma u periodu izmedju dvije decenije 198O-ta - 2OOO-ta, čija uloga je pri raspadu Jugoslavije bila očita. No da bi procjenio njegov razorni potencijal, autor bi morao da predstavi odnos nacionalizma medju susjedima i manjinama. Jer raspad bivše Jugoslavije je posljedica neuspjelih medjunacionalnih odnosa", piše pored ostalog list "Neue Züricher Zeitung.

(http://dw-world.de/bosnian)