A+ A A-

Nastavno-naučno vijeće FIN-a osudilo prijetnje upućene dr. Rešidu Hafizoviću

fin-sarajevoSarajevo, 30. august 2013. (MINA) - Nastavno-naučno vijeće Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na redovnoj sjednici iz objektivnih razloga održanoj 29. augusta 2013. godine u Sarajevu povodom nedavno upućenih prijetnji smrću redovnom profesoru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu dr. Rešidu Hafizoviću i donijelo je sljedeće zaključke:

1. Fakultet islamskih nauka traži od policijskih i sudskih organa da otkriju i sankcioniraju osobu koja je javno izrekla prijetnju poziva na ubistvo;

2. Fakultet islamskih nauka traži od Islamske zajednice BiH da onemogući, odnosno sankcionira korištenje institucija Islamske zajednice za zloupotrebu vjere;

3. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta izražava duboko poštovanje prema prof. dr. Rešidu Hafizoviću i prema njegovom naučnom i pedagoškom djelu i radu;

4. Nastavno-naučno vijeće Fakultet islamskih nauka stoji na stanovištu da i Islamska zajednica, kao i bosanskohercegovačka akademska zajednica i društvo u cjelini treba biti ponosno na intelektualnu, duhovnu i etičku veličinu prof. dr. Rešida Hafizovića.