A+ A A-

Obuka za interne auditori halal kvalitete u Makedoniji

Jedan od elementarnih koraka u procesu halal certificiranja je adekvtana edukacija osoba zaposlenih u kompaniji kojima je neophodno ukazati na uputstva i korake koje je potrebno ispuniti kako bi njhov proizvod bio halal.

Shodno tome, Agencija za certificiranje halal kvalitete je 13. i 14. juna 2013. godine organizirala obuke za interene auditore za kompanije PI Blagoj Gjorev AD Veles i Vitaminka AD Prilep. Obuke su održane u prostorijama navedenih kompanija.

vit-blag

Interni auditori halal kvalitete vrše stalni nadzor usklađenosti sistema proizvodnje sa zahtjevima i odredbama Halal standarda BAS 1049:2010 i drugih dokumenata i uputstava Agencije.

Cilj obuke bio je upoznati učesnike sa zahtjevima halal kvalitete, obučiti kandidate za samostalno dokazivanje halal kvalitete proizvoda, procesa i sistema, te dokazivanje sljedljivosti proizvoda i samostalno obavljanje internog audita halal kvalitete.

vit-blag2

Predavanja na obuci su obuhvatila tri cjeline:

- Šerijatski principi i osnove halala

- Halal standard, pravilnici i priručnici

- Implementacija i primjena zahtjeva Halal standarda u proizvodnji

Nakon završene obuke interni auditori će u saradnji sa konsultantima halal kvalitete raditi na pripremi i izradi sistemske dokumentacije zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010.

Uspješnom implementacijom Halal standarda u navedenim kompanijama konzumentima će biti na raspolaganju oko 400 novih halal proizvoda.