A+ A A-

Seminar za imame i vjeroučitelje Muftijstva goraždanskog

semi-imam-gor-03-2013-1U subotu, 09.marta 2013.godine, u Goraždu je održan seminar za imame i vjeroučitelje Muftijstva goraždanskog. Organizatori seminara bili su Ured muftije goraždanskog i Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Seminar se sastojao iz dva uvodna predavanja, radionica i razgovora o obrađenim temama i drugim aktuelnostima iz rada imama i vjeroučitelja, odnosno rada Islamske zajednice.

Prisutne je na početku seminara poselamio i dobrodošlicu zaželio muftija goraždanski Hamed ef. Efendić, te potom i sam učestvovao u seminaru. Posebnu dobrodošlicu zaželio je novom rukovodiocu Vjerskoprosvjetne službe dr. Amiru ef. Kariću, kojem je ovaj seminar ujedno bio i prvi susret sa imamima i vjeroučiteljima sa prostora Muftijstva goraždanskog, te referentu za vjeronauku u spomenutoj službi mr. sc. Neziru Haliloviću.

Dr. Amir ef. Karić govorio je o temi ''Uloga imama i vjeroučitelja u sistemu Islamske zajednice''. Govorio je o razlici između pojmova profesija i poziv, te upozorio na nerijetko zaboravljanje te razlike ili čak nepoznavanje iste. Podsjetio je da učitelji vjere, koji to doživljavaju kao poziv, ne žele prenijeti samo znanje vjere, već i njene vrijednosti, oduševljenje i inspiraciju. Poziv učitelja vjere, kako je rekao, je pozivanje na pravi put i to u sasvim konkretnom smislu. Govorio je o značenju ponekad zanemarenih pojmova iršad, inzar i emr bi-l-ma'ruf ve nehj 'ani-l-munker. Podsjetio je na važnost stalnog nastojanja učitelja vjere da duhovno sazrijeva i uvijek bude svjestan toga da je njegova uloga ne da služi islamu, jer islam je stanje, već da islam stavi u službu čovjeka. Nismo mi ti koji možemo poboljšati ili učiniti lošijim islam, to jest dati mu vrijednost, već je islam taj koji, ukoliko ga se živi, donosi vrijednost našim životima. Dr. Karić posjetio je na to da i učiteljima vjere za podstrek stalno trebaju uzori, jer osjećaj poziva oscilira te stalno treba obavljati inspiraciju, ali i da sami trebaju biti uzori, vodeći računa o tome da nisu riječi te koje same po sebi imaju značenje već po onome koji ih govori. Zaključio je da uspjeh imama i vjeroučitelja dolazi tek onda kada profesija i poziv budu cjelina, to jest služe istom cilju.

Mr. sc. Nezir Halilović govorio je o temi ''Težnja ka top formi u nastavi islamske vjeronauke''. Govorio je o ciklusima koji se dešavaju kao u životu tako i u edukaciji, te o tri grupe, to jest onima koji ih izazivaju, onima koji za njih znaju i spremno ih dočekuju i onima koji se pitaju ''Šta se događa?'' budući da in nisu svjesni i da ih nespremno dočekuju. Nastavnici su oni koji treba da izazivaju promjene u učenicima i ne bi trebalo da se nalaze u spomenutoj drugoj ili trećoj grupi. Rekao je da su u našim životima jedina konstantna stvar promjene, a svaka promjena znači problem ili pitanje koje treba rješavati. Put do top forme, kao je rekao, nije u izbjegavanju problema, nego u njihovom uspješnom rješavanju, jer nastavnik u top formi zna da rješenja problema ne dolaze spolja. Također, govorio je o dva posebno važna faktora za uspjeh nastavnika: fleksibilnosti nastavnika i stepenu kontrole nastavnih procesa. Rekao je da je nemoguće istovremeno biti i maksimalno fleksibilan i potpuno sve držati pod kontrolom, te zaključio da se stadij razvoja u kojem su uravnoteženi fleksibilnost i stepen kontrole procesa naziva top forma, to jest top forma je stadij u kome se mogu mijenjati i kontrolisati (vlastiti) procesi.

Seminar je ocjenjen uspješnim i vrlo korisnim, te još jednim značajnim korakom kojeg čini Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u procesu stalnog usavršavanja imama i vjeroučitelja i procesu stalnog održavanja veza među svim karikama koje čine rad Zajednice.

Dž.I.