A+ A A-

Hutba tuzlanskog muftije u Čaršijskoj džamiji u Modriči

HUTBA MUFTIJE TUZLANSKOG VAHID-EF. FAZLOVIĆA

U ČARŠIJSKOJ DŽAMIJI U MODRIČI

održana u petak, 15. februara 2013./5. rebiul-ahira 1434.

 

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ به من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له. و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة, من يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوى و ضل ضلالا بعيدا.      نسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه و يطيع رسوله و يتبع رضوانه و يجتنب سخطه فانما نحن به و له. 

O vjernici! Allaha se bojte i nastojte da mu dragi budete, i na putu njegovu se borite da tako uspjeh zadobijete. (El-Maide, 35.) 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, Koji je zahvalnost vjernika Njemu Uzvišenom ubrojio među najvažnije znakove vjere. Zahvaljujemo Mu se što nam je u Svojoj Knjizi ukazao na najljepše primjere ljudske zahvalnosti, koji su vezani za Njegove miljenike i poslanike, kao što su Nuh, Ibrahim, Sulejman i Muhammed, neka je na sve njih mir i spas.

U Kur'anu su o Ibrahimu, a.s., kao jednom od predvodnika u vjeri i zahvalnosti do Sudnjeg dana, objavljene sljedeće riječi:   

Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge Allahu smatrao ravnim. I bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na pravi put izveo. (En-Nahl, 120-121)

 Muhammedove, a. s., riječi zahvalnosti koje je Svemogućem upućivao najljepše su, a primjeri su najpostojaniji. Njegovi putokazi trajno obasjavaju stazu zahvalnih. Sjetimo se našeg dragog Poslanika, s.a.v.s., kako toliko bdije na kijamu u noćnom namazu da su mu noge oticale. Aiša, r.a., upitala ga je zašto to čini, kada su mu oprošteni i raniji i kasniji grijesi, a on odgovara: ''Zar da ne budem rob zahvalni?''  

Zato salavat i selam iskazujemo ovom Allahovom odabranom robu i Poslaniku koji je poslan kao milost svjetovima.

 

Draga braćo,

učvršćujmo svoju vjeru iskrenom zahvalnošću Allahu, dž.š. Zahvaljujmo Mu se na blagodatima koje su Njegov očiti dar, kao što je to činio Poslanik plemeniti. Naša zahvalnost je ukras našeg imana i znak poniznosti pred Njegovom veličinom. Neka nas On nadahne u našem vjerovanju i znanju da osjećamo i razumijemo da je On Svoje blagodati prema ljudima upotpunio vjerom islamom (ve etmemtu 'alejkum ni'meti). Također je važno spoznati da će Njegovi robovi, prihvatajući propise islama, postići Njegovo potpuno zadovoljstvo (ve reditu lekumul-islame dina), a time i vlastitu sreću i sigurnost u životu na oba svijeta. Allahova vjera islam je vjerovanje i činjenje dobrih djela. Kur'an kaže da su oni koji tako postupaju najbolja stvorenja (hajrul-berijje). Život u Njegovoj vjeri osigurava stanje unutrašnjeg mira svakog pojedinca i osjećaj dostojanstva i sklada života u zajednici. Islam je predanost pozivu Svemogućeg Boga i pokornost koja se iskazuje u istrajnom obavljanju Njegovih ibadeta. S takvom predanošću i pokornošću danas obavljamo propis džume-namaza u ovom mubarek-danu za kojeg je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da je petak najbolji dan u kojem se sunce rađa. U njemu se, kako nas je poučio i radosnu nam vijest kazao Muhammed, a.s., nalazi trenutak u kome nijedan musliman neće, klanjajući, nešto zatražiti od Allaha, a da mu to neće biti dato. (Sunen Ebu Davuda, Poglavlja o džumi) Kako god je Mudri Stvoritelj, stvarajući vrijeme, neke dane i noći, poput petka, posebnim smislom odlikovao, tako su i u prostoru nebesa i Zemlje, koji je Njegovom moći i voljom sazdan, mnoga mjesta odabrana.

U vezi s tim u Kur'anu i hadisu nalazimo brojna znamenja. Prema jednom takvom kur'anskom navodu, blagoslovljena mjesta na zemlji nazivaju se el-bukaetu el-mubareke, čije se izvorište duhovnosti, slikovito, prema osnovnom značenju ove sintagme, može uporediti s osebujnim vrelom pitke vode. Dakle, ono što izvorska voda znači za tijelo, tako odabrano mubarek-mjesto ima blagotvornost za dušu. U suri El-Kasas se kaže:  

Pa kad do nje dođe, pozvan bi s desne strane doline, u blagoslovljenom mjestu (fil-bukati el-mubareketi), iz stabla: O Musa! Ja sam, zbilja, Allah, Gospodar svjetova! (El-Kasas, 30.)

Među takvim najblagoslovljenijim mjestima su, zasigurno, mesdžidi i džamije, za koje Allah, dž.š., kaže:

A mesdžidi, mjesta padanje ničice (činjenja sedžde) su Allaha radi, zato ne zazivajte uz Allaha nikoga. (El-Džinn, 18.)

U drugom ajetu se poručuje:   

U kućama (džamijama), koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime, hvale njega jutrom i večerom... (En-Nur, 36.)

Ovaj ajet je u izravnoj vezi s prethodnim, koji započinje riječima:     

Allah je svjetlost nebesa i zemlje! (En-Nur, 35.)

U djelima učenjaka se ističe da se Allahova (dž.š.) svjetlost, kojom On obasjava nebesa i zemlju, na poseban način spušta i otkriva u Njegovim kućama, džamijama. Ovu svjetlost postići će oni koji su spomenuti u nastavku sure En-Nur, u slijedećem ajetu:

Ljudi koje kupovina i prodaja (i ostale preokupacije ovog svijeta) ne odvraćaju od sjećanja na Allaha, i obavljanja namaza, i davanja zekata... (En-Nur, 37.)

 

Poštovana braćo,

s velikim zadovoljstvom ističemo da se u našem vremenu, u našim džematima i džamijama, hvala Gospodaru svjetova, uvećava broj onih koji su u vjeri našli smisao života i zadovoljstvo duše, i koji, pored kušnji ovog svijeta, žude za ibadetima islama, kao našem primarnom dobru. Današnji veliki džumanski skup u ovoj džamiji je samo jedan od dokaza. Ostavili smo svoje svakodnevne, važne poslove, za trenutak smo zatvorili slavine dunjalučkih utjecaja, odazvali smo se pozivu Uzvišenog da u vrijeme ovog namaza budemo na najboljem mjestu. Mi znamo i vjerujemo da Allah sve stvara i određuje. On je vrijeme učinio postojećim i rokove je odredio. Rok i trajanje našeg života potčinjeno je Njegovoj volji, a mi ćemo biti odgovorni za svaki čas u što smo ga utrošili. On je sedam nebesa i sedam zemalja stvorio, te svakom čovjeku mjesto rođenja i smrti propisao, a naša zadaća je da ovosvjetsku njivu najljepšim sjemenom zasijemo.

S obzirom na takvo značenje vremena i mjesta koji su postavljeni kao uvjet našeg postojanja i u vezi s čim je neraskidivo vezan naš zemaljski hilafet, samo je islamskim načinom života moguće ljudsku odgovornost ispuniti. Samo je u islamu zastupljen koncept po kojem je svako naše djelo ibadet, čime se postiže punina odgovornosti i smisla koja se prostire u granicama našeg vremena i prostora koje nam je na raspolaganje dato. Kako to razumjeti? Ako su naša djela inicirana vjerovanjem i sviješću o Allahu, dž.š., i ako su usklađena s propisima Njegove vjere, onda su sva ona ibadet. To što namaz, post, zekat i hadž najčešće nazivamo vjerskim ibadetima, treba poimati kao ibadete u užem smislu. U općem smislu se i svako drugo djelo koje musliman čini smatra, također, ibadetom. Svakako, treba imati na umu da su osnovni, odnosno ibadeti u užem smislu, posebno važne dužnosti koje imaju utjecaj na cjelokupno ljudsko ponašanje, te su zato precizno propisane, a njihovo obavljanje je nužno. One predstavljaju nukleus za sva ostala djela. Tako, naprimjer, namaz kao osnovno obilježje robovanja i pokornosti jednog muslimana ima svrhu da doprinese jačanju vjere u Jednog Boga i da stalnim obnavljanjem naše svijesti o Svemoćnom i Vječnom Gospodaru svjetova utječe na kvalitet svih naših djela. O tome Allah (dž. š.) kaže:  

Ja sam uistinu, Allah, drugog boga osim Mene nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bi ti uvijek na umu bio! (Taha, 14.)

A u jednom hadisu je Muhammed, a.s., ustvrdio: Prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu jeste namaz. Ako namaz bude ispravan i sva ostala djela su ispravna, a ako sa namazom ne bude uredu ni ostala djela nisu uredna.

Imajući na umu navedeno može se kazati da islamsko poimanje života kao ibadeta nalaže da poslije namaza, kao što je ovaj današnji, svi poslovi kojima se vratimo budu još bolje i čestitije obavljani. Nakon komunikacije s Allahom, dž.š., što namaz, pored ostalog jeste, naša međusobna komunikacija i saradnja treba da budu na višem stupnju razumijevanja i solidarnosti.

Doista nam se na ovoj ravni poimanja života otvaraju svekolike mogućnosti da svaku priliku vidimo i priskrbimo kao svoje dobro. Otuda je islam univerzalan. U njemu se ostvaruje potpuna harmonizacija života, duhovnog i materijalnog, ličnog i društvenog, porodičnog i kolektivnog, dunjalučkog i ahiretskog. Samo u horizontima naše vjere vrijednosti iz već pomenutih ajeta o džamijama kao Allahovim kućama mogu se prenijeti i na druga, za nas važna, mjesta. U viđenjima i tumačenjima mufesira, riječi iz ajeta: U kućama, koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime, mogu se odnositi i na druge kuće, osim džamija, naše kuće u kojima stanujemo, ako se u njima Allahovo ime spominje, namaz klanja, zekat daje, Kur'an uči i drugi ibadeti obavljaju. Sve takve kuće i stanovi su svjetlom ispunjene, i one se, kako se prenosi u našoj tradiciji, pokazuju stanovnicima neba, kao što se zvijezde pokazuju stanovnicima zemlje.

Zahvalni smo Svemogućem Bogu što nas je osnažio i uputio da u džamijama Medžlisa Islamske zajednice Modriča svijetli uzvišena vjera čije vrijednosti se prenose i presađuju u svakodnevni život hrabrih i vrijedni džematlija ovih džemata. Sretni smo što takav napredak danas svjedočimo u danima časnog mevluda, povodom još jednog velikog uspjeha izgradnje upravne zgrade Medžlisa, zajedno s poštovanim Reisu-l-ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 Zamolimo Allaha, dž.š., da nadahne naša srca nepresušnom željom za sjećanjem na Uzvišenog Allaha i Njegove blagodati kojima nas je obasuo.

Skrušenim namazom i dovom uzmimo svoje pravo u ovom odabranom času i na ovom časnom mjestu. Svako od nas će svoju dovu Najboljem Zaštitniku i Pomagaču uputiti, ali sve naše pojedinačne molbe su istovremeno i naša zajednička dova, jer smo vjerom i džematom u islamskom bratstvu i pokornosti povezani.

Allaha, dž.š., molimo da nam pomogne da s iskrenom vjerom u srcu i međusobnim pomaganjem naše preuzete emanete časno ispunjavamo.

Naš Gospodaru, daruj nam radost u vjeri i dobročinstvu i ispuni duše naše iskrenom i trajnom zahvalnošću Tebi.

On je Allah, drugog boga osim njega nema, Njemu neka je hvala i na ovom i na onom svijetu! Samo On sudi i Njemu ćete se vratiti. (El-Kasas, 70)

الا ان احسن الكلام و ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك و تعالي في نظم الكلام فاذا قرء القران واستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. بارك الله لنا و لكم و لسائر المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات برحمتك يا ارحم الراحمين.

الحمد لله حمد الكاملين و الصلاة و السلام علي رسولنا محمد و علي اله و صحبه اجمعين. تعظيما لنبيه و تكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز و جل من قائل مخبرا و أمرا. ان الله و ملائكته يصلون علي النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل علي محمد و علي ال محمد كما صليت علي ابراهيم و علي ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علي محدم و علي ال محمد كما باركت علي ابراهيم و علي ال ابراهيم انك حميد مجيد.                                                                                                             

اللهم اغفر المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا ارحم الرحمين. اللهم اصلح احوالنا و احسن اعمالنا و بلغنا مما يرضيك امالنا و ول امورنا خيارنا و لا تول امورنا شرارنا و لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا و كن لنا و لا تكن علينا و اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخيا سخيا محروسا محفوظا بحفظك و امانك و سائر بلاد المسلمين و القري. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك تا ارحم الرحمين. و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين.            

ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقم الصلاة! ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.

(Hutba je održana na dan posjete Reisu-l-uleme i muftije tuzlanskog Medžlisu Islamske zajednice Modriča)