A+ A A-

Život vjernika u džennetu

Pitanje:

1. Da li će vjernici koji dođu (ako kad dođu u džennet) imati ibadet u džennetu npr. kao ibadet na dunjaluku?

2. U Kur'anu se kaže da ćemo biti nagrađeni i tako što će nas hurije služiti, kakva je to, zapravo, nagrada hurijama? Ko su hurije? Hoće li biti neke nagrade za žene npr., u muškim hurijama (ili slično) tako, kao što su, kako razumijem, hurije namjenjene muškarcima? Ili će, možda, hurije biti za sve (i muške i ženske)?

3. Vezano za slučaj Junusa a.s, kada je, kako se kaže, dospio u utrobu ribe, pa kaže Allah dž.š.: "...ostao bi tu vječno da nije bilo milosti Allaha ..." Ovo "vječno", kako ovo, zapravo, treba razumjeti s obzirom da je ovaj svijet prolazan, kako je mogao ostati "vječno" u utrobi ribe kada bi i riba jednog dana uginula?

4. U Kur'anu se spominje da je Uzvišeni Allah sve ovo stvorio "u šest vremenskih perioda" - šta to znači i kako treba to razumjeti?

  

Odgovor:

Esselamu alejkum!
1. Nema dileme da će vjernici ući u Džennet. Zato je upitna umetnuta rečenica (ako kad dođu u Džennet) koju ste naveli u zagradi u Vašem pitanju pogrješno formulisana jer odražava sumnju u tu istinu. Sigurno je da u Džennetu neće biti ibadeta, u smislu zaduženja i iskušenja, kao što je to slučaj s naređenim ibadetom na ovome svijetu, shodno hadisu u kojemu se navodi da u Džennetu neće biti ništa od onoga što postoji na ovom svijetu osim imena. Međutim, u suri Junus, 10. ajet govori se o molitvi onih koji uđu u Džennet: "Molitva njihova biće u njemu: "Hvaljen nek si Allahu!", pozdrav njihov: "Mir vama!" a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo!" U ajetu se govori o dovi koju će učiti stanovnici Dženneta. To će biti neka vrsta njihovog ibadeta budući da su tesbih i zahvaljivanje Allahu jedna vrsta zikra, tj. ibadeta. 
2. Džennetska uživanja su samo po imenina i nazivima slična dunjalučkim, ali ne i po njihovoj suštini, shodno gore navedenom smislu hadisa koji o tome govori. Budući da nije moguće spoznati suštinu tih blagodati i uživanja, nema potrebe trošiti energiju i vrijeme u raspravljanju o hurijama i sličnim džennetskim uživanjima. Treba se koncentrisati na činjenje dobrih djela koja vode vjernika Allahovom voljom u Džennet. Allah nikome nepravdu učiniti neće. Kur'an naglašava da će vjernicima biti dato ono što njihove duše budu željele i za čim budu žudjele, a biće pročišćene i iz njih će biti odstranjeno svako zlo i nečistoća.
3. U suri Ess-Saffat, 142-145. ajet kaže se: "i riba ga proguta, a bio je zaslužio prekor, i da nije bio od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni". Dakle, cilja se na to da bi ostao u utrobi ribe do Dana proživljenje, tj. utroba ribe bi mu bila neka vrsta kabura. Da je ostao u utrobi ribe, umro bi u njenoj utrobi i dalje bi njegovo tijelo pratilo sudbinu tijela ribe do Sudnjega dana. A Allah najbolje zna.
4. O šest vremenskih razdoblja (šest dana, kako se kaže u Kur'anu) u kojima je Uzvišeni stvorio kosmos postoje različita tumačenja, ni za jedno od njih ne možemo reći da je apsolutno tačno, pa se ne bismo upuštali u ta tumačenja. 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice