Logo

Ukopavanje umrlog u isti mezar sa drugim umrlim

Pitanje:

Selam!

Sarajevom kruže priče da se mejt može ukopat u mezar svojih roditelja, pogotovo ako je prošlo više od 40-tak godina, da li je to tačno?

 

Odgovor:

U islamskoj tradiciji je praksa da svaka osoba bude ukopana u vlastiti mezar. U nužnoj situaciji, kao što su epidemije, zemljotresi, poplave i druge nepogode, pri čemu veliki broj osoba umre u kratkom vremenu, može se više umrlih lica ukopati u isti mezar, jedno kraj drugog, uz prigodnu pregradu među njima, obično od zemlje, a ne jedno preko drugog.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.