Logo

Uzimanje novca za učenje sedmine i četeresnice

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Uvaženi profesore, piše Vam jedan od vaših studenata koji je danas zaposlen kao imam. U okviru posla odnosno poziva kojem sam posvećen često se susrećem sa stvarima koje se vezuju za vjeru, a kao takve nemaju šerijatsko-pravno utemeljenje.

Ovdje ću konkretno navesti pitanje učenja sedmine i četeresnice. Došao mi je čovjek koji je tražio učenje sedmice i četeresnice. Za njihovo učenje cijena je već formirana. Ja sam razmišljao da postupim na sljedeći način, a vi mi kažite da li je ispravan. Ja bih prihvatio tu ponudu učenja sedmice i četeresnice i preuzeo novac, ali ne bih učio sedminu i četeresnicu, već bih taj preuzeti novac dao u neki hajr sa nijetom da nagrada za taj hajr ide merhumu. Kada dođe vrijeme da se preda ta sedmica i četeresnica, ja bih učinio sve kao da je ona i proučena.

Svjestan sam da je ovdje u pitanju "varanje", ali da li je ovakvo varanje manja šteta od činjenja novotarije i naplaćivanja učenja Kur'ana?

Napominjem da u trenutnoj situaciji nisam u mogućnosti da ljudima ukažem javno  na novotariju učenja sedmica i četeresnica a da ne napravim problem u Džematu.

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Ukoliko bi se postupilo onako kako predlažete u svom pitanju, to bi predstavljalo obmanjivanje naručioca učenja. Učila bi se dova kao da su proučeni predviđeni dijelovi Kur'ana, a faktički nisu.  Ako lično ne želite učiti i uzeti novac za to učenje, možete angažirati nekog penzionisanog imama, ili učenika medrese, ili studenta Fakulteta islamskih nauka, da uče ono što se uobičajeno uči merhumima i preuzmu predviđeni honorar za to učenje. Time ćete udovoljiti želji i potrebi džematlija, a bit će od koristi potrebnima. Dobro bi bilo da i naručioc učenja zna za tu praksu. Okupljanja tim povodima, posebno u kući, kojima nerijetko prisustvuju i oni koji inače ne dolaze u džamiju ili dolaze rijetko, su korisna i treba ih iskoristiti za prigodan vazi-nasihat.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.