A+ A A-

Testament o starateljstvu nad djecom

Pitanje:

Imam pitanje u vezi testamenta kojeg trenutno završavam. Ja i moja hanuma imamo dvoje djece, kćerku od 5 godina i sina od 2 godine. Testament koji sačinjavamo posredstvom našeg džemata ovdje u Kanadi, zahtjeva da se dā odgovor kome treba pripasti starateljstvo nad našom djecom ako se nešto desi meni i mojoj hanumi. Prema našem mezhebu, da li je preče da se djeca pripišu mojoj rodbini (imam starijeg brata, oca i majku ovdje) ili porodici od moje hanume (isto ima starijeg brata, oca i majku nedaleko od nas)?

Odgovor:

Djeca se ne mogu pripisati nikom drugom do svojim roditeljima, ali u slučaju smrti roditelja djeci se određuje staratelj. Starateljstvo nad djecom dobija onaj koga je otac oporučio. Ukoliko nije niko oporučen starateljstvo dobija očev otac, ako je on živ. Starateljstvo obuhvata brigu o imovini i drugim općim interesima djeteta.

Treba napomenuti da je u islamu, pored starateljstva, poznat i institut odgoja djece u prvim godinama njihova života (hadane), koji se primjenjuje u slučaju razvoda braka ili smrti majke djeteta.  Kod određivanja osobe koja ima pravo na odgoj djece (hadane) princip je da se gleda šta je povoljnije za djecu. Stoga u prvim godinama, dok djeca ne ojačaju, prednost za dobijanje prava na odgoj nad njima imaju ženske osobe jer je to vrijeme kada im se treba pružiti posebna pažnja i nježnost. Zato pravo na odgoj prije svih ima majka, a ako ona umre, ili ne prihvati odgajati dijete, ili se odrekne prava na to, ili se uda za osobu koja je tuđin djetetu, to pravo na odgajanje se prenosi na majčinu majku, a zatim na očevu majku. Nakon što djeca ojačaju tj. kada budu u stanju da sama jedu, piju i oblače se, tada prednost nad njihovim odgojem ima muška osoba, pa ako nemaju oca prednost se daje očevom ocu. Neki islamski pravnici smatraju da se institut odgoja (hadane) za mušku djecu primjenjuje do njihove sedme godine, a za žensku djecu do njihove spolne zrelosti. S obzirom na to da starateljstvo podrazumijeva brigu o interesima djeteta, u što spada i odgoj u prvim godinama njegova života, može se desiti da jedna osoba bude staratelj, pa da ona odredi drugu osobu koja će se brinuti o djetetu i odgajati ga u njegovim prvim godinama života.

Prema tome, u konkretnom slučaju vi možete za staratelja odrediti osobu koju smatrate najpodesnijom za tu ulogu. Ako su oba djeda podesna da budu staratelji prednost se daje očevom ocu. Općenito, cilj starateljstva jeste zaštita ukupnih interesa štićenika/djeteta pa za tu zadaću treba birati osobu za koju se pretpostavlja da će na najbolji način izvršiti povjerenu zadaću. (A. Tuhmaz, Hanefijski fikh, 2/239. i 339., i A. El-Merginani,  El-Hidaje, 2/284.)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice