A+ A A-

Šerijatski stav prema usvajanju djeteta

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li je dozvoljeno mužu i ženi da usvoje dijete?

 

Odgovor:

Islam ne dozvoljava potpunu adopciju tj. potpuno usvajanje djeteta u smislu da mu se pripiše porijeklo usvojitelja. Potpuna adopcija je bila prisutna kod predislamskih Arapa pa ju je Uzvišeni Allah zabranio riječima: „Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, a ni žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate, materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi, iz usta vaših, a Allah istinu govori i na Pravi put izvodi. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa, braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.“ (El-Ahzab, 4-5.) Međutim, dozvoljeno je uzimanje siročeta, napuštenog djeteta, ili djeteta nepoznatog porijekla pod starateljstvo ili u formi hranjeništva. To je preporučljivo i pohvalno, pod uvjetom da mu se pruži adekvatan odgoj i obrazovanje. Dijete pod starateljstvom/hranjeništvom ne može se tretirati kao vlastito u pogledu nasljedstva i ličnih odnosa, posebno kada dijete postane fizički punoljetno. Ako je muško, ne može se osamljivati s hraniteljkom, i ona pred njim mora biti pokrivena, a ako je žensko, hranitelj se ne može s njom osamljivati i odnosi među njima moraju biti kao da je riječ o stranoj osobi, zato što se starateljstvom ili hranjeništvom ne uspostavlja rodbinska veza. Dozvoljeno je takvom djetetu oporučiti dio imovine (do jedne trećine ostavštine). 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice