A+ A A-

Direktor Uprave za vjerske poslove održao sastanak sa direktoricom Prve bošnjačke Gimnazije

12 02 2020 04 susret uprava vp

U prostorijama Uprave za vjerske poslove danas je direktor Uprave Ismail Smajlović organizirao razgovor sa direktoricom Prve bošnjačke gimnazije Naidom Hota.

Tokom razgovora naglašena je kvalitetna organizacija nastavnog procesa u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji od osnivanja ove važne srednjoškolske ustanove do danas. Naime, organizacijom nastavnog procesa u ovoj ustanovi omogućeno je izvršavanje vjerskih propisa učenicima i nastavnom osoblju, kao što je obavljanje džuma-namaza.

Primjer Prve bošnjačke gimnazije može poslužiti kao model  i za  druge ustanove ovog profila koje žele omogućiti izvršavanje vjerskih propisa učenicima i nastavnom osoblju i na taj način  odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika. Razgovarano je i o drugim značajnim pitanjima koja tretiraju pitanja od obostranog interesa.