A+ A A-

Održani seminari Uprave za vanjske poslove i dijasporu

  • 0000

U Centru za lično i profesionalno usavršavanje jučer je održan seminar sa članicama udruženja žrtava rata. Seminar je organizirala Uprava za vanjske poslove i dijasporu u okviru svojih aktivnosti razvijanja saradnje sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama ovoga puta sa akcentom na udruženja žena žrtava rata. Cilj seminara je okupljanje i uvezivanje udruženja koja brinu o žrtvama rata, kako sa institucijama Islamske zajednice na različitim nivoima, tako i sa drugim humanitarnim nevladinim organizacijama i edukativnim centrima. «Ovim seminarom i okupljanjem predstavnica udruženja želi se skrenuti pažnja na ovu pomalo zaboravljenu kategoriju našeg društva koja još uvijek treba našu potporu i pomoć»- izjavila je ispred organizatora Medina Mehmedović Mulalić, stručna saradnica u Upravi za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice.

Na seminaru su svoj rad, aktivnosti i izazove predstavila sljedeća udruženja žena žrtava rata: „Zvijezda“ iz Vareša, „Naš glas“ iz Tuzle, „Suza“ iz Brčkog, „Sehara“ iz Goražda, Udruženje logoraša Kozarac, Udruženje žena iz Bratunca, Udruženje „Žena žrtva rata“ iz Sarajeva, i Udruženje žrtava rata Foča.

Pored navedenih udruženja seminaru su prisustvovale i druge nevladine organizacije koje su iskazale želju da pomognu rad i jačanje kapaciteta udruženja žena žrtava rata. Između ostalih prisutne su bile predstavnice: Muslim Aida, CEI Nahla, Fondacije Izvor nade i druge.

Doktorica Amra Delić iz Tuzle održala je predavanje na temu „Dugotrajne psihičke posljedice seksualnog nasilja u  ratu u BiH – 20 godina poslije“, te skrenula pažnju na važnost društvene brige i odgovornosti prema ovoj ranjivoj kategoriji društva.

Predstavnice Rijasetovog Odjela za brak i porodicu i Ureda za društvenu brigu Safija Malkić, Emina Bešlija i Amela Brdar prezentirale su i rad njihovih odjela te pojasnile u kojem segmentu, gdje i kako mogu kroz aktivnosti koje realiziraju njihovi odjeli na terenu pomoći i rad udruženja žrtava rata.