A+ A A-

Učenici Elči Ibrahim-pašine medrese najuspješniji iz engleskog jezika za učenike medresa

06 11 2019 03 takmicenje engleski

Uprava za obrazovanje i nauku organizirala je trinaesto takmičenje iz Engleskog jezika za učenike četvrtih razreda medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 4. novembra 2019. godine. Domaćin takmičenja bila je Medresa „Osman-ef. Redžović u Velikom Čajnu, Visoko.

Na takmičenju su učestvovale sve medrese koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH, uključujući i Medresu „Gazi Isa-beg“ iz Novog Pazara.

Rezultati koje su postigli učenici na takmičenju vrijedan su pokazatelj opredjeljenja menadžmenta medresa da se dodatno unaprijedi nivo učeničkih postignuća iz Engleskog jezika, te zalaganja profesora da nastavna umijeća ugrade u učeničke jezičke kompetancije.

Kakva je pozitivna i ujednačena konkurencija vladala među učenicima najbolje pokazuju ostvareni pojedinačni rezultati na takmičenju:

1. mjesto, Amina Kadić, Elči Ibrahim-pašina medresa, 94 boda;

2. mjesto, Jusuf Ševkić, Elči Ibrahim-pašina medresa, 93 boda;

2. mjesto, Nasir Nezić, Behram-begova medresa, 93 boda;

2. mjesto, Adela Skomorac, Elči Ibrahim-pašina medresa, 93 boda;

3. mjesto, Kenan Mušinbegović, Medresa “Osman-ef. Redžović”, 92 boda;

3. mjesto, Međedović Basila, Medresa “Gazi Isa-beg”, 92 boda;

3. mjesto, Nudžejma Sakić, Behram-begova medresa, 92 boda.

U ekipnom plasmanu najuspješnije su bile:

  1. mjesto, Elči Ibrahim-pašina medresa;
  2. mjesto, Behram-begova medresa i
  3. mjesto, Karađoz-begova medresa.

Priznanja i nagrade profesorima-mentorima, ekipnim i pojedinačnim pobjednicima takmičenja uručili su Seid Eminović, šef Odjela za osnovno i srednje obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku i mr. Dženan Handžić, direktor Medrese domaćina.

Zajedničke aktivnosti srednjoškolskiih ustanova Islamske zajednice u BiH nastavljaju se takmičenjem iz Arapskog jezika za maturante medresa 11. novembra u Gazi Husrev-begovoj medresi i Drugim susretima mladih matematičara i fizičara, programom za nadarene učenike, 15-16. novembra tekuće godine u Behram-begovoj medresi u Tuzli.