A+ A A-

Seminari za hatibe Islamske zajednice: Poboljšanje govorničkih vještina kroz hutbu kao javnu riječ

  • 0000

U organizaciji Uprave za vjerske poslove te Ureda za zekat Rijaseta Islamske zajednice u Sarajevu je u utorak, 29. oktobra 2019. godine, počeo ciklus seminara pod nazivom „Umijeće govora o vjeri i govorničke vještine“.

Kako smo mogli čuti od mr. Mehe Šljive, šefa Odjela za hatabet, vaz i iršad, organizatore seminara interesuju odgovori na dva pitanja. Jedno je odgovor na pitanje kako hatibski poziv i hutbu vide drugi, odnosno džematlije kao konzumenti, i zato će na seminaru kao predavači učestvovati istaknuti alimi i intelektualci kao slušaoci, tj. konzumenti hutbi. Drugo je pitanje kako hatibi sami vide svoju ulogu i šta mogu uraditi na njenom poboljšanju. Odogovor na to pitanje polaznici tražiti kroz pripremljene radionice.

Seminar je otvorio direktor Uprave za vjerske poslove Ismail Smajlović koji u pozdravnom obraćanju istakao da je ovaj seminar zajednički doprinos organizatora, predavača ali i učesnika u promociji Riječi. Realizacija ovog seminara je dodatna kvaliteta koju Islamska zajednica treba. Hutba kao javna riječ i javni iskaz je područje koje se treba stalno usavršavati i na kojem treba raditi tokom čitavog imamskog radnog vijeka.

Kako je na otvaranju rekao Vehid Arnaut, šef Ureda za zekat, seminar je podijeljen na teorijski i praktični dio. U prvom, teorijskom dijelu seminara, polaznici će moći slušati osvrte i predavanja Hadžema Hajdarevića, istaknutog bh. književnika i Zijad-ef. Ljevakovića, dugogodišnjeg hatiba Čaršijske džamije u Sarajevu i direktora Gazi Husrev-begove medrese. U drugom, praktičnom dijelu seminara ili radionici, dva polaznika seminara će održati hutbe na prethodno zadate teme, a koje će prisutni pomoću video projekcije moći detaljno pregledati i analizirati, a sve u cilju poboljšanja javnog nastupa putem hutbe, kao javne riječi. Jedna je tema u pozitivnom konktekstu, tj. hatib ima temu kojom slušaoce hutbe treba podstaknuti na pozitivnom djelo koje trebaju činiti, a druga je negativnog određenja, odnosno sa temom gdje hatib treba apelirati na slušaoce da ne čine određeno ružno ili zabranjeno djelo. U trećem dijelu seminara polaznici će se družiti i razgovarati sa Mustafa-ef. Spahićem, dugogodišnjim vaizom i hatibom, i poslušati njegova iskustva u pripremi i realizaciji hutbe.

Jučerašnjem i današnjem seminaru koji završava prisustvuju imami i hatibi sa područja travničkog i tuzlanskog muftiluka, dok će u narednim sedmicama seminar pohađati hatibi sa ostalih muftiluka. Zadnji, peti ciklus je predviđen za 10. i 11. decembar 2019. godine.