A+ A A-

Direktor Vakufske direkcije posjetio Gračanicu i Tuzlu

Radna posjeta Medžlisu IZ Gračanica

25 10 2019 02 posjeta tuzla

Predstavnici Vakufske direkcije boravili su u radnoj posjeti Medžlisu IZ Gračanica. Radna posjeta organizirana je u sklopu planskih aktivnosti Vakufske direkcije koje se odnose na radne posjete medžlisima.

Prvi dio radne posjete organiziran je sa rukovodstvom medžlisa IZ Gračanica. Predstavnici Vakufske direkcije su sa predstavnicima Medžlisa IZ Gračanica razgovarali o stanju vakufske imovine sa osvrtom na perspektivu odnosno mogućnosti što boljeg ekonomskog iskorištavanja vakufske imovine i stavljanja iste u funkciju.

Medžlis IZ Gračanica je u saradnji sa Vakufskom direkcijom do sada uradio dosta posla vezano za popis i evidenciju vakufske imovine. U narednom periodu će se uraditi evaluacija navedene evidencije kako bi se utvrdila egzaktnost svih podataka. Prema podacima iz baze podataka Medžlis IZ Gračanica raspolaže sa preko 1.500.000 m2 vakufske imovine, što ga čini jednim od medžlisa koji posjeduje najviše vakufske imovine u BiH. Najveći dio vakufske imovine odnosi se na zemljišne parcele.

U drugom dijelu posjete organiziran je sastanak sa predsjednicima džematskih odbora i imamima sa područja Medžlisa IZ Gračanica. Tom prilikom direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović prisutnim se obratio i ukazao na značaj vakufa kroz historiju i obavezu svih da se maksimalno zalažu kada je u pitanju zaštita i unapređenje vakufske imovine. Dogovoreni su i konkretni projekti koji se odnose na stavljanje u funkciju vakufske imovine. Na navedenom sastanku sa predstavnicima džemata razgovaralo se i o normativnim aktima koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, kao i o svakodnevnoj problematici s kojom se susreću džematski odbori prilikom upravljanja vakufskom imovinom.

Nakon održanih sastanaka dogovoreni su konkretni koraci koje će Vakufska direkcija zajedno sa Medžlisom IZ Gračanica poduzeti na identifikaciji vakufske imovine na licu mjesta, rješavanju pitanja uzurpacije od strane trećih lica te zajedničkom djelovanju na implementaciji projekata koje Medžlis planira raditi, poput projekta obnove Hadži Džaferove – Lipanjske džamije, izgradnja mektebskog Centra i drugi projekti koji doprinose jačanju vakufa na području Medžlisa IZ Gračanica.

Behram-begova medresa u Tuzli dobiva novu zgradu ženskog internata

25 10 2019 02 posjeta tuzla 1

U srijedu, 23.10.2019. godine, u posjeti Behram-begovoj medresi u Tuzli boravila je delegacija Vakufske direkcije na čelu sa direktorom dr. Senaidom Zajimovićem. Goste je dočekao direktor Medrese mr. Ahmed Hatunić sa saradnicima.

Razlog posjete jeste obilazak i uvid u realizaciju radova na izgradnji i opremanju nove zgrade ženskog internata. Vakufska sredstva za realizaciju navedenog projekta Vakufska direkcija je obezbijedila putem Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt.

Direktor Vakufske direkcije zajedno sa saradnicima obišao je sve dijelove nove zgrade ženskog internata, te se kroz razgovor sa direktorom Medrese upoznao o kvalitetu radova koji su izvedeni na ovom objektu.

Direktor Medrese je izrazio zahvalnost direktoru Vakufske direkcije, dr. Senaidu Zajimoviću na podršci koju Vakufska direkcija pruža pri realizaciji ovog projekta i istakao potrebu da se i u narednom periodu nastavi dobra saradnja između Vakufske direkcije i Medrese.