A+ A A-

Završen Program edukacije auditora Rijaseta

rijasetZavršni Program edukacije AUDITORA Rijaseta Danas, godine organiziran je i proveden 25. jula 2018.godina, a ovi auditoru su Odlukom Reisu-l-uleme imenovani u Tim za kvalitet.

Rad Tima za kvalitet u Rijasetu je završio pripremu Dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom u Rijasetu usvajanjem Priručnika za kvalitet, Poslovnik o radu QTima, 6. uputstava, 33 procedure i 89 obrazaca. Radom Tima je rukovodio Ismail-ef Smajlović, predstavnik rukovodstva za kvalitet u Rijasetu, a dr. Halil Gutošić je proveo program edukacije auditora.
Obučeni Tim će provesti AUDIT u Rijasetu prema Planu za 2018. godinu i pripremiti organizacione jedinice za primjenu, odnosno, prelazak sa standarda EN ISO 9001-2008 na aktuelni standard EN ISO 9001-2015
Ovim aktivnostima Rijaset ostaje u opredjeljenju da unapređuje rad u okviru donesene Odluke o ciljevima i politici kvalitete u Rijasetu.