A+ A A-

Rezultati Literarnog natječaja o temi „Kur'an je lijek i milost vjernicima“

17 07 2018 03 najtecaj rezultati

Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH  i fondacija "Mulla Sadra" raspisali su Literarni natječaj o temi „Kur'an je lijek i milost vjernicima“ koji je zatvoren u junu 2018. godine.

Literarni natječaj inspirisan je značenjem 82. ajeta sure Al-Isra: „Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a zločiniteljima on samo povećava propast.“

Tročlana komisija na čijem čelu je bio uvaženi književnik Hadzem Hajdarević od pristiglih radova (priče, pjesme, prigodni eseji) odabrala je tri prvoplasirana kojima su uručene vrijedne nagrade u Sarajevu 9. jula 2018. godine.

Prvu nagradu dobio je rad „Svjetlo“ (šifra „Djeca“) autora Saida Štete, drugu priča „Kur'an je lijek i milost vjernicima“ Belme Bešlić pod šifrom „Kćeri“, a treću priča Bajre Perve „Majko ti nećeš umrijeti“ pod šifrom „Život ide dalje“.

Dodijeli nagrada osim nagrađenih prisustvovali su predstavnici Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH  te predstavnici fondacije „Mulla Sadr“ koju je predvodio zamjenik direktora hafiz Ensar Karaman.

Mr. Šljivo govorio je o ideji za pokretanje ovog natječaja, promoviranju lijepe riječi i aktivizma zahvalivši se Upravi za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH i fondaciji Mulla Sadr koji su prepoznali bitnost istoga.

 Književnik Hadzem Hajdarević osvrnuo se na pristigle radove i rad komisije o ocjenjivanju radova izražavajući svoju radost i zadovoljstvo što je predsjedavao ovom komisijom koju su pored njega činili i mr. Meho ef. Šljivo te gospodin Samed Jeleškovac.    

U neformalnom razgovoru govorilo se i predlagalo kako ovaj natječaj promovirati u javnosti a sve sa ciljem isticanja lijepe riječi kao Kur`anske paradigme da je lijepa riječ kao lijepo drvo...