A+ A A-

Održano savjetovanje za menadžment medresa i gimnazija IZ u BiH

02 07 2018 04 savjetovanje medrese

Uprava za obrazovanje i nauku organizirala je redovno godišnje savjetovanje za menadžment medresa i gimnazija Islamske zajednice u BiH koje je održano u Novom Pazaru od 28. do 30. juna 2018. godine, a domaćin savjetovanja bila je Medresa „Gazi Isa-beg“. Savjetovanju su prisustvovali direktori i pomoćnici direktora za nastavu i internat u medresama i gimnazijama IZ u BiH.

Na početku savjetovanja prigodno su se obratili direktor Uprave za obrazovanje i nauku Ibrahim-ef. Begović i direktor Medrese domaćina dr. Rešad-ef. Plojović.

Na savjetovanju su posebno razmatrana pitanja koja se odnose na unapređenje odgojno-obrazovnog rada u medresama u 2018/19. školskoj godini i aktivnosti i materijali u vezi sa analizom i prijedlogom izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa medresa.

Naglašena su i značajna područja rada kojima će se baviti menadžment srednjoškolskih ustanova IZ u BiH u narednoj školskoj godini a odnose se na strategiju razvoja medresa i gimnazija IZ u BiH u narednom desetogodišnjem periodu i prijedlog realizacije Dugoročnog plana razvoja medresa u školskoj 2018/2019. godini, sa posebnim osvrtom na eksterno certificiranje kvaliteta.

Na savjetovanju se razmatralo i pitanje izmjena i dopuna normativnih akata i realizacije prijemnog ispita u medresama.

Učesnici savjetovanja obavili su džuma-namaz u Pašinoj džamiji u kojoj je hafiz mr. Mensur-ef. Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese i prvi imam Begove džamije, održao prigodnu hutbu i predvodio namaz.

Tokom boravka u Novom Pazaru učesnici savjetovanja posjetili su predškolsku ustanovu “Reuda”, Fakultet za Islamske studije i Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, te su od strane rukovodilaca navedenih ustanova upoznati sa njihovim radom i aktivnostima. Rukovodioci Centra za humanitarni rad “Hajrat”  i “Škole Kur’ana Časnog” također su predstavili svoje aktivnosti.

Uprava očekuje da će medrese i gimnazije IZ u BiH nastaviti kontinuiran rad na konceptu izvrsnosti znanja i obrazovanja i u narednom periodu.