A+ A A-

Kazna Lutove žene

Pitanje

Zašto je kada je Lut napustao Sodomu sa svojim kćerima dragi Allah kaznio njegovu ženu? Nije mi jasno iz čitanja neke literature? Nešto sam čitao da je u biblijskom značenju Bog kaznio Lutovu (Lotovu) ženu zato što se je okrenula i sa čežnjom pogledala na grad iako im je dragi Bog rekao da idu i napuste grad i da ne gledaju natrag. Da li je isto tumačenje i u Kur'anu.

 

Odgovor

Kada je riječ o kažnjavanju Lutove a.s. žene, Kur'an ne precizira razlog njenog kažnjavanja, ali u suri Et-Tahrim se navodi da su Nuhova i Lutova žena navedene kao pouka onima koji ne vjeruju, da su bile udate za dva čestita roba, te da su ih iznevjerile. U nekim tumačenjima se navodi i okretanje prema gradu, ali se na osnovu kur'anskog teksta ne može decidno reći da je ona uopće krenula s ostalim članovima Lutove porodice kada im je naređeno da napuste grad. U suri Hud, 81. ajet se navodi: "A meleki rekoše: "O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih, i neka se niko od vas ne obazire! - Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu?" (U prijevodu Besima Korkuta).

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice