A+ A A-

Islam kao najmlađa religija

Pitanje

Zašto se kaže da je Islam najmlađa vjera ako su Allahovi poslanici postojali i prije pojave Isa Božijeg poslanika (odnosno u katolika Isusa, začetnika katoličanstva)? Kako Islam može biti mlađa vjera ako su Tevrat i Indžil poslane po Božijim poslanicima prije Biblije, odnosno Indžil prije Tevrata (koji su Jevreji izmanipulisali i prihvatili kao svoju svetu knjigu Toru)? Nije li Islam najstarija vjera? Pod ovim pitanjem nameće mi se i pitanje kako to da Božiji poslanici prije Muhameda alejhiselama nisu "uspjeli" proširiti Islam na način i u omjeru na koji je to uspio Muhamed alejhiselam? Je li možda zato što su ih protivnici ubijali i prije nego su završili svoje poslanistvo ili...?

 

Odgovor

Svi Božiji poslanici naučavali su iste principe i doktrine vjerovanja, ali su se njihovi šerijati (normativni dio vjere) razlikovali. Budući da je Muhammed a.s. posljednji Božiji poslanik i da je šerijat koji je njemu objavljen posljednji šerijat objavljen ljudima, kaže se da je islam, tj. vjera sadržana u posljednjoj Božijoj objavi, najmlađa vjera. S obzirom na sadržaj vjerovanja, svi su Božiji poslanici bili muslimani - Bogu predani i pozivali su u islam, tj. predanost Jednom, Jedinom Bogu, ali s obzirom na sadržaj šerijata, može se govoriti o historijskom redoslijedu Božijih poslanika, pa je sa tog aspekta islam koji je objavljen Muhammedu a.s. u svojoj posljednjoj, konačnoj verziji, najmlađa vjera.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice