Držanje mačke u kući

Pitanje:

Selam!

S obzirom da moja kćerka kao i mi jako volim mačke i veliku želju da joj kupimo masku, interesuje nas da li zabranjeno po islamu kupiti mačku i držati je u kući?

 

Odgovor:

Mačka se ne smatra nečistom, osim njen izmet i mokraća. Ne smeta da mačka uđe u kuću, ali se ne smatra preporučljivim njeno stalno držanje u kući/stanu. U svakom slučaju, to nije zabranjeno ili strogo pokuđeno. Takav zaključak se može izvesti na osnovu hadisa koji o tome govore. Prema nekim predajama, poznati ashab Ebu Hurejre je dobio ovaj nadimak jer je nosao mačku.