akcija kurbani
A+ A A-

Pretraga pitanja

Klanjanje nafile nakon svakog dnevnog namaza

Pitanje:

Zadnjih godinu dana, svaki dan pored standardnih 5 namaza zajedno sa sunnetima (4, 10, 8, 5 i 13) klanjam poslije svakog namaza i 2 rekata 'nafile' namaza iz zahvalnosti Allahu dž.š. na svemu. Je li to uredu, jer sam na pojedinim mjestima pročitao kao da nije?

Odgovor:

Broj dnevnih namaza (farzova, vadžiba i pritvrđenih, redovnih sunneta - sunneti muekkede) i rekata u njima je određen Kur'anom i/li Sunnetom i ne može se mijenjati. Pored redovnih dnevnih namaza postoje posebne nafile-namazi koji imaju svoju formu, povode i vremena obavljanja. U tradiciji se ne spominje posebna nafila namaz iz zahvalnosti (salatuš-šukr), ali se spominje sedžda zahvalnosti (sedždetuš-šukr), koju je lijepo učiniti kada se osobi desi nešto što je obraduje. Ebu Davud, Ibn Madže i El-Hakim su zabilježili hadis u kome se navodi „da je Vjerovjesnik a.s., kada bi se obradovao nekom događaju, činio sedždu zahvalnosti Allahu dž.š.“ Ovu sedždu ne treba vezati za bilo koji namaz. Također, ulema smatra da je naklanjavanje propuštenih namaza preče od klanjanja nafile, izuzev pritvrđenih, redovnih sunneta, duha-namaza, tesbih-namaza i nafila koje se spominju u vjerovjesničkoj tradiciji (sunnetu). Ove namaze će klanjati s nijetom nafile, dok opći nafila namaz treba klanjati s nijetom naklanjavanja (propuštenih namaza). (V. Nablusi, Nihajetul-murad, str. 670) Prema tome, nafila o kojoj govorite i povod za koji je vežete (dnevni namazi) nema utemeljenje u tradiciji pa je bolje takvu praksu izbjegavati. Posebno je pokuđeno klanjati nafilu poslije sabaha i ikindije namaza. Ako bi neko i klanjao opću nafilu-namaz, ne vezujući je za neki poseban povod i ne klanjajući je u pokuđenim vremenima, ne bi pogriješio, smatraju neki učenjaci. Zahvalnost Allahu dž.š. može se iskaz(iv)ati na razne načine, verbalno i srčano, a još je bolje ako se to potvrdi i praktičnim djelima (učenjem Kur'ana, zikra, dobrovoljnim postom, sadakom, pomaganjem osobama u potrebi i sl.) 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice