A+ A A-

Učenje Fatihe prilikom klanjanja namaza u džematu

Pitanje:

Selam alejkum!

Ako možete prokomentarisati ovaj hadis i klanjanje u džematu po hanefijskom mezhebu da li nam se prima namaz klanjajući za imamom ako ne proučimo fatihu.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Nema namaza onaj ko ne prouči fatihu.“

 

Odgovor:

Prema propisima hanefijskog mezheba muktedije koje klanjaju namaz za imamom nisu obavezne učiti bilo šta od Kur'ana u namazu, uključujući i Fatihu. Dokazi hanefijskih pravnika su riječi Uzvišenog Allaha: „A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.“ (El-A'raf, 204.) Ajet naređuje da se sluša i šuti. Slušanje se odnosi na namaze u kojima imam uči naglas, a šućenje obuhvata namaze u kojima imam uči u sebi i naglas. Također, hanefijski učenjaci navode hadis „Imam je određen da predvodi, pa kada izgovori tekbir i vi izgovorite tekbir, a kada uči šutite.“. (Muslim)

Hadis kojeg Vi spominjete primjenjuje se na taj način što onaj ko klanja pojedinačno lično prouči Fatihu, a onaj ko klanja u džematu za njega Fatihu uči imam jer učenje imama je dovoljno i ono zamjenjuje učenje muktedija pojedinačno. Dokaz za to je hadis: „Ko klanja za imamom, imamovo učenje je i njegovo učenje.“ (Ibn Madže, El-Bejheki i Ed-Darukutni)

Prema tome, namaz muktedijama je ispravan iako oni ne uče Fatihu jer za njih imam uči. 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice