Logo

Akaidski mezheb muslimana u Bosni i Hercegovini

Pitanje:

Selam alejkum!
 Mene interesuje koja je akida Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Znam da svaki musliman kaže da slijedi pravac Ehlul sunneta vel-džema`ata i da pokušava izbjegavati da se dijeli na sekte i slično jer znamo da je to zabranjeno u Kur´anu. Isto tako svako nastoji da slijedi praksu Poslanika i njegovi ashaba jer je Poslanik rekao da je spašena ona grupa koja slijedi Poslanika a.s. i njegove ashabe. Ali sada, pošto sam studirao malo više u vezi akide i čitao neke knjige, vidio sam da ima različitih mišljenja u vezi nekih pitanja, pogotovo u vezi nekih ajetima u Kur´anu gdje se spominje „Jed, Vedžh i Ajn", odnosno ruka, lice i oko Allaha dž.š. Dakle, danas imamo neku skupinu iz Saudijske Arabije koja naziva sve koji ne shvataju neke ajete i hadise kao oni, da su Ešarije, ili Maturidije. I kažu da su oni na zabludi, mada ima nekih koji su prihvatili fetvu nekih učenjaka i rekli da su Ešarije dio Ehlul sunneta vel-džema`ata ali da imaju neke greške. Isto tako imamo danas neke koji kažu za one koji bukvalno shvataju neke ajete i hadise da su oni od onih koji uspoređuju Allaha dž.š. sa stvorenjima. Mene lično interesuje koji je stav Islamske Zajednice u Bosni u vezi ovoga. Pošto sam čuo od nekih koji slijede saudijske šejhove da su većina sljedbenika hanefijskog mezheba danas Ešarije. Isto tako čuo sam od tih i takvih ljudi da su učenjaci poput Imam Nevevija, Ibn Hajra, Sujutija, Qurtubiija, Bejhaqija i dr. isto tako tako bili Ešarije?
 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Muslimani u Bosni i Hercegovini, organizirani u Islamskoj zajednici, tradicionalno slijede hanefijski mezheb u fikhu i maturidjski mezheb u akaidu. Tako je bilo za vrijeme Osmanske uprave i tako je ostalo i danas. Ima pojedinaca ili manjih grupica koje za sebe smatraju da slijede selefijski pravac, a zapravo se radi o slijeđenju hanbelijskog pravca u fikhu, pa i u akaidskim pitanjima, uglavnom onako kako ih je razumijevao i tumačio od Ibn Tejmije. 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.