A+ A A-

Sufijska terminologija

Pitanje

Interesuju me pojmovi: vahdetul vudžud, fena'a, itihad, hulul.
Molio bih da mi Rijaset da svoj stav prema ovim pojmovima i šta oni konkretno znače, odnosno da li je širk ukoliko čovjek vjeruje u to?
Da vas dragi Allah nagradi

Odgovor

Spomenuti pojmovi se koriste u sufijskoj literaturi (i nekim sufijskim krugovima) te se tu možete upoznati sa značenjem tih pojmova. Pogledajte to u djelu Sufizam od Rešida Hafizovića.
Pojednostavljeno kazano, prema našem razumijevanju značenja tih termina, oni označavaju jedinstvo Boga i svijeta. Budući da bosanski muslimani baštine tradiciju maturidijskog mezheba u akaidu, a taj mezeheb ne prihvata spomenutu terminologiju i ono što ti termini znače, prema tome, vjerovanje u ono na šta oni ukazuju nije prihvatljivo.
Rijaset ne zauzima stavove o sličnim pitanjima, pa prema tome nema ni stav o terminima koje spominjete u Vašem pitanju. Takva i slična pitanja treba prepustiti ulemi da se njima bavi, a za običan svijet ona nemaju praktični značaj.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice