Logo

Sufijski tarikati u BiH

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kao pripadnica jednog od tarikata u BiH, osjetila sam potrebu da Vam se obratim nakon što sam pročitala odgovore na neka pitanja u vezi sufizma koja su Vam upućena. Obzirom na dugogodišnju tradiciju tekija u BiH i sufizma koji je došao na naše tlo zajedno sa Osmanskim Carstvom i islamom, ne kao sekta ili nešto što je odvojeno od sunneta, već kao princip duhovnog odgoja i čišćenja od srčanih bolesti, pogodila me Vaša konstatacija u jednom odgovoru u kojem ste rekli da čovjeku ne treba posrednik između njega i Allaha dž.š., time pokazujući da mislite kako sufije šejha smatraju, ili neuzubillah uzimaju, za posrednika, što bi značilo da čine širk. Takvo nešto u priznatim tarikatima, čiji su pripadnici bili veliki učenjaci poput Imam-i Gazalija, Imam-i Rabbanija, Dželaluddina Rumija, Halida Bagdadija, rahmetli hafiz Hadžimulić i mnogi drugi velikani, ne postoji i sasvim je oprečno učenjima tarikata koji su priznati i koji djeluju u okviru šerijata. Šejh je osoba u čijem prisustvu se čini tevba, a bejat je iskaz kojim se prihvata određeni šejh za duhovnog vodiča. Također ste rekli da osobe koje stupaju u tarikat su one koje su nesigurne u sebe i ne mogu preuzeti odgovornost za svoja djela. Uz dužno poštovanje i znajući da su u BiH tarikati sasvim priznati i stoljećima prisutni, molim Vas da uklonite takve odgovore jer se na taj način osobe koje nisu dio nikakvih sekti već stoljećima postojećih tarikata osjećaju odbačeno od Islamske zajednice kojoj pripadaju i koju slijede. Napominjem da naš tarikat ima vrlo lijep odnos sa Islamskom zajednicom i u potpunosti se pridržava svih zakona i odluka Islamske zajednice. Obzirom da ste Vi veliki učenjak čije fetve slijedimo, molim Vas da uklonite takve odgovore koji stvaraju netrpeljivosti koje nisu potrebne. Uz dužno poštovanje Vas molim da me ne shvatite pogrešno, ovo nije optužba već samo mala primjedba za koju smatram da kao član islamske zajednice imam pravo, jer ste vi cijenjena i učena osoba koja će razumjeti moju primjedbu. Da Vam Allah dž.š.podari svaki hajr i nagradi vas za vašu službu.

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Poštujemo višestoljetnu tradiciju tekija i sufizma u Bosni i Hercegovini kao i njihovu važnu ulogu u duhovnoj nadgradnji, odgoju i pročišćenju od srčanih bolesti. Priznati tarikati kod nas su u sastavu Islamske zajednice i za njih važe šerijatski propisi kao i za ostale pripadnike IZ, što je uostalom vjerska i ustavna obaveza članova i pripadnika Islamske zajednice. Pripadnici tarikata nisu odbačeni od Islamske zajednice niti se tako trebaju osjećati. Naprotiv, oni su sastavni dio Zajednice i njen važan dio. Konstatacija u odgovoru na koji aludirate u svom pismu opće je naravi, iako je izrečena u kontekstu pitanje u vezi pozicije šejha u tarikatu, tako da se odnosi na sve koji zagovaraju posredništvo u spomenutoj relaciji. Ako ima nekih tarikata (nepriznatih) u kojima ima sličnih pojava, izjava se odnosi na njih, a ne na one u kojima takvih pojava nema. Oni koji tako ne postupaju, a istakli ste da u priznatim tarikatima takvo što ne postoji, ne trebaju se osjećati pogođenim, jer se u tom slučaju ta primjedba na njih ni ne odnosi. Drago nam je da Vaš tarikat ima dobre odnose sa Islamskom zajednicom i da se pridržavate svih njenih odluka. Nadamo se da će tako i ostati. Ne trebate se osjećati pogođenom, jer kako ste naglasili u Vašem tarikatu takvog što nema jer djeluje u skladu sa šerijatom. Mi učimo da su ljudi podložni grješkama i da nema nepogrješivih, osim Vjerovjesnika u onome što prenose od Svevišnjega. Pa prema tome, svi su podložni grješci i kritici, od najvećeg alima i šejha do najobičnijeg vjernika, ali uz mjeru i poštovanje digniteta osoba i drugačijih mišljenja.

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.