Logo

Stav o Muaviji r.a.

Pitanje: 

Es Selamu Alejkum uvazeni Efendijo,

Poto sam doznao da se nas Hanefijski mezheb zasniva na prenosice hadisa Ashaba r.a iz Kufe, koji su bili uz Hazreti Aliju r.a. i Abdullaha ibn Mes'uda r.a. pitao bih da li mi muslimani Hanefije  trebamo Halifu Muaviju sina Ebu Sufjanovog nazivati sa Hazreti Muavija r.a. da li je Muavija Poslanikov Ashab?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Hazreti Muavija b. Ebi Sufjan je ugledni Poslanikov a.s. ashab, jedan od pisara Objave. U odnosu prema njemu nema razlike između sljedbenika hanefijskog mezheba i sljedbenika drugih ehli-sunnetskih mezheba (malikije, šafije i hanbelije). Šije i haridžije prave razliku među ashabima, u smislu da neke uvažavaju, a neke ne. To nije pravac ehli-sunneta, koji iskazuje poštovanje i čast prema svim ashabima. Taj pravac slijede i hanefije.

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.